Nye medlemmer

Du kan blive medlem af Enhedslisten ved at klikke på linket herunder og udfylde indmeldelsesblanketten.

 http://www.enhedslisten.dk/blivmedlem 

Du er medlem, når din første kontingentindbetaling er registreret.

Når partiets landskontor har registreret dit medlemskab på medlemslisten, vil vi kunne se det i lokalafdelingen. Kort efter vil du blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem, der gerne vil i snak med dig om dine ønsker og forventninger til medlemskabet. Hvis du ønsker at være aktivt partimedlem vil bestyrelsesmedlemmet drøfte, hvilke aktivitetsmuligheder, der er p. t. i partiet med dig, og du vil blive indbudt til dit første medlemsmøde.

Du bestemmer naturligvis selv dit aktivitetsniveau. Når der udskrives folketingsvalg, modtager du et særligt tilbud om at blive valgkamps – aktivist. Dette tilbud gælder også sympatisører. Vi er i øvrigt også på vej med et introduktionstilbud til nye medlemmer, hvor man kan drøfte aktuel politik, Enhedslistens politiske grundlag og historie, samt andet godt.

Som sagt vil partiet gøre alt, hvad vi formår for at tage godt imod nye medlemmer. Vi bruger ikke energi på at beklage os over de, der vælger ikke at være aktive medlemmer; vi bruger i stedet vores energi på at glæde os til samarbejdet med nye aktive medlemmer. 

Du skal så til gengæld gøre noget for os. Hvis ikke du allerede har oplyst din mailadresse, så send den straks til os-. Brevpost er dyrt og besværligt og mail er langt bedre.