BUDGETFORLIG 2019

 

Partierne i Herning byråd har indgået et forlig om budget 2019.
Her omtales nogle af de elementer i forliget som Enhedslisten er mest tilfredse med.

01. Der iværksættes på forslag fra os en markant aktiv beskæftigelsesindsats, der skal bringe mange flere unge 16-25-årige i arbejde.
Beskæftigelsesudvalget udvælger indsatser. Et evt. merafkast overføres til velfærdsområderne/primært handicap- og psykiatriområdet (side 8n forligsteksten).
Jobafklaring: førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Stop for meningsløse ressourceforløb.

MEDLEMSMØDE

Kære medlemmer
Der afholdes medlemsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 i Huset Nørregade 7 Herning

Til drøftelse

Aktuelle politiske temaer.
Når folketingsvalget kommer hvad gør vi så?
Vi skal have flere aktive nye medlemmer. Hvordan får vi det?
Enhedslistens strategi, når Socialdemokratiet og venstrefløjen har flertal i Folketinget. Hvad vedtog årsmødet?

Vi håber at se jer til mødet.

Bestyrelsen

Social tryghed for alle

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laaila Birkkjær Laurisen, opstillet til byrådet i Herning for Enhedslisten.

Enhedslisten har flere store mærkesager op til kommunalvalget. En af dem er »social tryghed for alle«. Nogle af dem, vi bekymrer os særligt for, er de handicappede, de psykisk syge, de socialt udsatte børn, voksne og ældre. Altså de svage i samfundet, dem, der har det sværest og dem, der samtidig har sværest ved at blive hørt. De kommunalt ansatte, der dagligt slider for at opfylde et rimelig behov hos disse grupper, har ligeledes svært ved at blive hørt. Men de kan alle regne med Enhedslisten.De nævnte områder har gennem de sidste mange år været udsat for omstruktureringer og besparelser. Brugerne er klemt og de professionelle er stærkt presset. Der er måske tid tilbage til den allermest nødvendige støtte, behandling og omsorg, men tid til det, der virkelig hjælper og bringer borgeren fremad mod et anstændigt og værdigt liv, er skåret væk. Selvom kommunen ikke alene er ansvarlig for resultatløse ressourceforløb, loftet over kontanthjælpen, uhensigtsmæssige fratagelser af sygedagpenge mm., kunne der i kommunen med den rette indstilling skabes mange ændringer indenfor lovens rammer.

Gullestrup i Herning Byråd

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

I disse uger drager jeg kommunen rundt for at fremlægge Enhedslistens og mine mærkesager ved byrådsvalget i Herning. Det er en fornøjelse og diskussionerne bølger muntert og seriøst. Jeg har boet i Gullestrup i de seneste 30 år, og det område har en særlig plads hos mig. Jeg har i de seneste 4 år i byrådet argumenteret for, at denne farverige forstad også bliver tilgodeset i byrådets beslutninger. Jeg mener, jeg kan tillade mig at sige, at jeg er blev hørt, og der er blevet opnået resultater for alle i Gullestrup.

Handling bag ordene om erhvervsuddannelserne

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Netavisen Altinget refererer 30. oktober borgmester Lars Krarup for at sige, at stoltheden skal tilbage på erhvervsuddannelserne, og at ingen fag er vigtigere end andre.Det er da sund fornuft. Der er i den grad behov for, at der er flere unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. De unge skal have en uddannelse og virksomhederne er på vej mod arbejdskraftsmangel, så de har en kæmpeinteresse i sagen.

Det andet Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, kontaktperson for enhedslisten og opstillet til byrådet i Herning.

I de seneste år er der sket en række markante forringelser af det sociale sikkerhedsnet. Det rammer arbejdsløse og langtidssygemeldte hårdt. Skiftende folketingsflertal har ændret dagpengesystemet, så tusinder bliver smidt ud hvert år. Sygedagpengene og kontant- og uddannelsesydelserne er forringet. Det er blevet meget sværere at få tildelt førtidspension. Uligheden er øget dramatisk, og 10-12 procent af kommunens borgere lever i et andet Herning uden den velfærd, som middelklassen og de rige har.