Praktikpladskatastrofe skal forhindres

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, uddannelsesordfører og gruppeformand for Enhedslisten i Folketinget

Coronakrisen ser ud til at få dybt alvorlige konsekvenser for mange af de unge, der har valgt at tage en erhvervsuddannelse. I marts måned blev der kun indgået halvt så mange uddannelsesaftaler som i samme måned sidste år. I enkelte brancher er nedgangen på ikke mindre end 90 procent. Tusindvis af elever og lærlinge vil stå uden en praktikplads om ganske kort tid, hvis der ikke handles politisk.

Er du den nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland?

Det forudsætter, at du er medlem af Enhedslisten og har et godt kendskab til vores organisation og politik.Du har lyst tilat udvikle og synliggøre Enhedslisten og vores politik. 

Som regionssekretær skal du understøtte regionsbestyrelsens arbejde. Du deltager i bestyrelsesmøder og formidler relevante budskaber o. lign. til regionens afdelinger. Du får det organisatoriske ansvar for afviklingen af regionale konferencer og møder.Du laver pressemeddelelser, vedligeholder vores regionale hjemmeside og sørger for opdatering på sociale medierog laver et månedligt nyhedsbrev.

Coronakrise må ikke føre til forringet velfærd

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget  for Enhedslisten. 

Vi skylder alle en stor tak til de mange offentligt ansatte, der yder en fantastisk indsats for at inddæmme coronasmitten og få vores samfund til at fungere bedst muligt i den dybt alvorlige krise, vi befinder os i. Det gælder i allerhøjeste grad personalet i sundheds- og plejesektoren. Det gælder de mange undervisere, der holder vores uddannelsessystem i gang, det pædagogiske personale der sikrer, at dagtilbud er åbne i nødvendigt omfang, personalet på handicapområdet og alle andre medarbejdere, der er med til at sikre, at vigtige samfundsfunktioner ikke bryder sammen under presset.

Borgere i Vorgod-Barde tvinges til at betale for sundhedshus

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget  for Enhedslisten. 

Vi skal holde gang i hele Danmark, og jeg forstår udmærket de lokale borgere, som samler ind for at få et sundhedshus. Men samtidigt er det et klart skråplan, at vi overlader den offentlige velfærd – og udviklingen af lokalsamfund - til det private initiativ. Andre steder hører vi om juleindsamlinger til trampoliner i fritidshjem eller skjult brugerbetaling gennem forhøjede priser på basisting på plejehjemmene. Alt sammen i desperation for at give børn og ældre lidt glæde i hverdagen, kommunerne ikke kan finde penge til. Men det går ikke at udvikle den offentlig velfærd i den retning, for det undergraver vores fællesskab og tilliden til, at der er et sikkerhedsnet under os alle.

Nørholm på Byrådsmøde den 17.december

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Laurisen, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.

Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm fra Regionen. Det blev vedtaget af
byrådet at give regionen besked på ønsket om overtagelse, dog uden stemmer fra
Borgerlisten, SF, S, DF og løsgænger J.V.Eriksen.
Det blev vedtaget efter en vanvittig diskussion på Byrådsmødet. Det var særdeles
pinligt at overvære, da der blev leveret både fordrejede facts og direkte usandheder.

Pinligt at være herningenser

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, medlem af enhedslisten.

I de her dage er det virkelig pinligt at være herningenser.
Det statslige »Institut for menneskerettigheder« har netop efter grundig undersøgelse udtalt, at opdelingen af Herningholmskolen i to skoledistrikter - et for alle beboere på Holtbjerg og et andet for alle de andre - er i strid med ligebehandlingsloven.
Det er pinligt, når en kommune administrerer i strid med gældende lovgivning.
Er det så noget, de »er kommet til« sådan helt uforvarende?
Nej! Alarmklokkerne ringede allerede under forhandlingerne om Budget 2019, som fastslog denne opdeling.
Alligevel fastholdt borgmesteren med støtte fra størstedelen af byrådssalen den tåbelige beslutning. Kun to socialdemokrater og en konservativ havde nosser nok til at stemme imod.