Budget 2015

Budget 2015, 2. behandling d. 07. oktober 2014

Ordførertale af Jørn Vedel Eriksen, Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Vedel EriksenEnhedslisten har valgt at være med i budgetforliget for 2015 af den simple grund, at det er et udmærket budget med mange gode elementer og at der rent faktisk ikke er store enkeltelementer, som vi er lodret imod. Vi er også med, fordi vi har oplevet, at processen har været ordentlig og debatten konstruktiv. Det er også på den måde, man når frem til de bedste løsninger og ikke taler sig væk fra hinanden. Tak for det.

Emneord:

Her går min klasselærer

Af Jørn Vedel Eriksen, Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Vedel EriksenHerning Byråd har haft og har stor opmærksomhed på indfasningen af folkeskolereformen på skolerne. Det så vi i foråret, hvor der blev indgået et bredt forlig om skolestrukturen og skabt bedre vilkår for inklusion, elever på de ældste klassetrin og en markant forbedring af undervisningen i dansk som andet sprog. Også samarbejdet på skolerne fik faste rammer at fungere under, og MED–udvalgenes rolle i forbindelse med skoleårets planlægning, herunder aftalerne om lærernes arbejdstid, blev understreget. Med det netop indgåede budgetforlig for 2015 har et enigt byråd foretaget endnu en afgørende præcisering af den kurs, som vi fra politisk side ønsker, at folkeskolen skal følge.

Emneord:

Budget 2015 ordførertale Enhedslisten 1. behandling

Jørn Vedel EriksenJørn Vedel Eriksens ordførertale vedrørende budget 2015

Grundlaget for budget 2015 er som i de foregående år en stram økonomi og fortsat statslig styring.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er den ramme byrådet skal arbejde inden for. Og den aftale har jo igen, igen reelt har indbygget serviceforringelser.

Der er dog muligheder i det forelagte budget. Jeg vil hermed fremlægge de synspunkter og ønsker, jeg og Enhedslisten har til budget 2015. Jeg kan af tidsmæssige årsager kun omtale tre væsentlige områder.

Emneord:

Velfærd på dansk

Af Jørn Vedel Eriksen, Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Vedel EriksenHerning Kommune har afgørende indflydelse på borgernes og virksomhedernes økonomi og velfærd. Denne indflydelse bør efter min og Enhedslistens opfattelse bruges til at fremme social velfærd og service for alle, samt ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det kan Herning Byråd medvirke til, når kommunen hvert år køber varer og tjenester hos private leverandører for et meget stort trecifret millionbeløb.

Emneord:

Medlemsmøde

Dato: 
18. August 2014 19:00 - 22:00
Sted: 
Huset No7, Mødelokale 2.06, Nørregade 7, Herning

Temaer: Folketingsvalg og kommunale budgetter.

Emneord: