Pinligt at være herningenser

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, medlem af enhedslisten.

I de her dage er det virkelig pinligt at være herningenser.
Det statslige »Institut for menneskerettigheder« har netop efter grundig undersøgelse udtalt, at opdelingen af Herningholmskolen i to skoledistrikter - et for alle beboere på Holtbjerg og et andet for alle de andre - er i strid med ligebehandlingsloven.
Det er pinligt, når en kommune administrerer i strid med gældende lovgivning.
Er det så noget, de »er kommet til« sådan helt uforvarende?
Nej! Alarmklokkerne ringede allerede under forhandlingerne om Budget 2019, som fastslog denne opdeling.
Alligevel fastholdt borgmesteren med støtte fra størstedelen af byrådssalen den tåbelige beslutning. Kun to socialdemokrater og en konservativ havde nosser nok til at stemme imod.

De har efterfølgende forladt deres partier.
Når jeg i dag bliver så trist og vred over byrådets politik har det to årsager:
- Jeg har været lærer i folkeskolen i Herning i 35 år. Aldrig nogensinde har jeg hos mine kolleger, forældre, ledere eller elever mødt et så reaktionært krav som at opdele eleverne efter etnicitet - altså skabe en ren apartheidskole.
Det ligger hele den danske skoletradition lodret imod. Det er mig så fjernt og så pinligt, at jeg vægrer mig ved at fortælle, hvor jeg kommer fra, når jeg kommer rundt i landet.
Som mangeårigt medlem af Enhedslisten har jeg loyalt og konsekvent støttet Jørn Vedels bestræbelser på at komme i byrådet. Jeg har ikke tal på, hvor mange tusinde foldere jeg har husstandsomdelt for ham, hvor mange lygtepæle jeg har været i toppen af med hans koryfæ, og hvor mange timer jeg har opholdt mig på Hernings gågade for at opfordre folk til at stemme på ham.
Dagen før budgetforliget for 2019 blev vedtaget havde vi gruppemøde i Enhedslisten, Herning. Det var et godt møde. Vi havde en grundig og dybtgående debat.
Vi var enige om, at de elementer som senere blev til Budget 2019 - dem kunne vi under ingen omstændigheder støtte.
Så mødelederen, Jørn Vedel Eriksen sluttede med at konkludere, at »i år må vi nok erkende, at vi kommer til at stemme nej til budgetforliget«.
Alle - uden undtagelse - omkring bordet sagde »Ja«. Mere klart mandat skal man lede længe efter.
Næste dag gik han med i forliget (som i øvrigt også indeholdt en del andre forhold, som vi i Enhedslisten var imod).
Det var virkelig - og er stadig som en kold klud lige midt i ansigtet.
I dag må vi så bare håbe på, at den indberetning, som Institut for Menneskerettigheder har indgivet til Ligebehandlingsnævnet, nyder fremme der.
For når et flertal af Hernings Byråd ikke kan forholde sig kritisk og reflekterende til egne beslutninger, så er andre nødt til at træde til.
Den bydelsskole skal nedlægges - hellere i går end i dag!