Nørholm på Byrådsmøde den 17.december

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Laurisen, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.

Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm fra Regionen. Det blev vedtaget af
byrådet at give regionen besked på ønsket om overtagelse, dog uden stemmer fra
Borgerlisten, SF, S, DF og løsgænger J.V.Eriksen.
Det blev vedtaget efter en vanvittig diskussion på Byrådsmødet. Det var særdeles
pinligt at overvære, da der blev leveret både fordrejede facts og direkte usandheder.

Der blev bl.a. sagt:
- Alt personale følger med og bliver ansat i kommunen ved
virksomhedsoverdragelsen, så det højt specialiserede personale følger med
- Alle vores nabokommuner siger, at det er en opgave som Herning kan klare
- Vi er blevet så dygtige i Herning over de sidste år
- Vi kan spare penge
- For dårligt, at Regionen ikke har informeret om at 10 borgere ud af 14 kunne
have været visiteret til et mindre omfattende og billigere tilbud

Ja, det er måske rigtigt, at Herning Kommune har tilbudt at genansætte personalet.
MEN den enkelte ansatte kan selvfølgelig selv bestemme om vedkommende vil søge
nyt job. Hvis jeg tænker mig ind i situationen i 2020, vil jeg håbe at regionen finder
en løsning for de krævende borgere et andet sted og at personalet får mulighed for
at skifte job. Jeg har ingen tiltro til at Herning kommune kan drive så højt en
specialiseret institutionen tilfredsstillende. Der vil hurtigt blive tale om besparelser,
omstruktureringer mv.
Har virkelig alle vores nabokommuner meddelt, at det er en opgave Herning
kommune kan klare? Sådan et udsagn kan man altid kaste ind. Har man spurgt? Har
nabokommunerne af sig selv sendt et pænt brev? Vi er som borgere i Herning utrolig
trætte af udokumenterede udsagn. "Herningmodellen virker" var et udsagn i samme
kategori.
At vi er blevet så dygtige i Herning over de sidste år, kræver svar på spørgsmålet om,
hvad det er, vi er blevet så dygtige til. Er det igen Herningmodellen? Er det
Bydelsskolen? Eller er det måske store events? Det er i alt fald ikke omsorg,
fællesskaber og investering i de socialt udsatte.

Der bliver altid talt om at spare penge og alle ved, at pengene skal slå til både privat,
kommunalt og på landsplan. Men enhver ved jo også at det er et spørgsmål om
prioritering for dem, der har noget at prioritere med og så er der jo alle dem, der
ikke har noget at prioritere med og derfor ikke kan prioritere sig ud af problemerne.
Men det kan byrådspolitikerne, hvis de vil. Det er anstrengende at høre på udsagn
om at " vi er nødt til at indgå kompromiser for ellers får vi ingen indflydelse. Ja,
kompromiser er nødvendige, men der er vel et punkt, der ikke kan overskrides, hvis
man skal kunne se sig selv i øjnene.
Og så var der den forfærdelige nye viden om at der er flere Herning borgere placeret
på Nørholm, som kunne have været i et billigere tilbud. 10 ud af 14 og hvor
skammeligt, at regionen ikke har givet den information videre. Efter min bedste
overbevisning er det sådan, at for ethvert barn, ung eller voksen, Herning kommune
har visiteret til et specialtilbud, skal der mindst en gang om året afholdes et
revisiterings møde , hvor Herning kommune er til stede og ud fra den aktuelle
beskrivelse tager stilling til om placeringen skal fortsætte eller ændres. Det er
således repræsentanten fra kommunen, der afgør sagen. Hvad er det så for noget
sludder, at regionen ikke har informeret. Det er da ekstremt pinligt at høre
byrådsmedlemmer, som burde have sat sig ordentligt ind i reglerne, bruge sådan en
urigtig udtalelse.
Ja, jeg tænker for mig selv at visitationsmødernes konklusioner kunne have været
således, at både Nørholm og kommunerepræsentanten var enige om, at et mindre
omfattende tilbud kunne være relevant, men da kommunen ikke var i stand til at
tilbyde et anderledes ophold, så måtte borgeren forblive på Nørholm.
Har byrådspolitikerne forespurgt hos Herning Kommunes repræsentanter, hvordan
virkeligheden ser ud eller har man endnu engang blot forholdt sig til udgiften og helt
overset, hvordan det i virkeligheden forholder sig. Det er da pinligt.