EN KATASTROFE KOMMER SJÆLDENT ALENE.

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Laurisen, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.


I Enhedslisten er vi er enige i Herning kommunes mål om at "alle børn og unge skal
være en del af fællesskabet" og "at her skaber vi venskaber". Vi er bare ikke enige i
den måde Herning kommune tror, det gøres på. Fællesskaber skabes ikke ved at
segregere en bestemt gruppe, så der bliver tale om dem og os. Og hvis man ønsker
at mødes og udvikle dansk sprog og værdier er vi nødvendigvis nødt til at være
sammen for at inspirere hinanden og udvikles sammen.

Derfor vil vi håbe, som Peter Engsted, medlem af Enhedslisten, for nylig skrev, at
Institut for menneskerettigheders indgivne klage til Ligebehandlingsnævnet vil
resultere i en snarlig nedlæggelse af Bydelsskolen. Denne form for eksklusion som vi
har oplevet med Herning Kommunes oprettelse af Bydelsskolen kan under ingen
omstændigheder forsvares, hverken lokalt eller på landsplan. Vi betragter det som
en KATASTROFE, hvilket også et medlem af vores bestyrelse skrev i november 2018.
For os hjælper det ikke, at der er tillagt Bydelsskolen ekstra økonomiske resurser,
som det påstås. Penge kan under ingen omstændigheder retfærdiggøre adskillelse
pga. etnicitet.
Ej heller vil vi forholde os til påståede synergi effekter for overflytning af
autismebørnene fra Sønderagerskolen til Åmose. Det er også en KATASTROFAL
beslutning.
Med hensyn til handicap og psykiatri viser det sig, at byrådet i budgetforlig 2020
igen jonglerer med millioner, der samtidig skal gå til alt mulig andet end til de
mennesker, der har behovet. Hvad med 100 mio til en talentskole. Og sådan kunne
vi fortsætte...... Overtagelse af Nørholmkollegiet, for at spare penge.
Netværksanbringelser, som er billigere end plejefamilier. Anbringelse af 15-16 årige
på eget værelse i stedet for på opholdssteder. 0,3 % besparelse, som bare
fortsætter.

I Herning drejer det sig ikke om personer, men udelukkende om penge.
Vi er ikke hverken bitre, triste eller vrede, vi forstår bare simpelthen ikke at
forligspartierne i byrådet kan handle som de gør. De burde skamme sig.