Enhedslistens forslag til minimumsnormeringer

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget  for Enhedslisten. 
Jakob Sølvhøj stiller op til Folketingsvalget for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Kun to af landets kommuner vil have nok personale i daginstitutionerne, hvis Enhedslisten kan samle flertal for vores forslag om minimumsnormeringer. Ingen af dem ligger i Midt- og Vestjylland. Tværtimod ligger de fleste kommuner her i den absolut lave ende, viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Bureau 2000 af normeringerne i samtlige landets kommuner.

Daginstitutionerne i Struer, Skive, Herning, Viborg, Holstebro og Silkeborg hører til blandt de 25 dårligst normerede i landet, og de ni kommuner i Vestjyllands storkreds skal samlet set ansætte op mod 850 ekstra pædagogiske medarbejdere, hvis de skal opfylde kravet om, at der højst må være tre 0-2 årige børn eller seks børnehavebørn pr voksen i institutionerne.
Undersøgelsen viser, at der er kæmpestore forskelle i normeringerne fra kommune til kommune, og vidner dermed om behovet for at indføre et lovfastsat loft over antallet af børn pr medarbejder, som forældrene og personalets faglige organisationer længe har foreslået.
Enhedslistens forslag tager afsæt i norsk lovgivning. Norge har nemlig indført minimumsnormeringer på henholdsvis tre og seks børn pr voksen, og på en måde så ekstraordinært ansatte, støttepersonale m.fl. ikke indregnes. Det skal være ordinært fastansat personale.
Samlet set vil vores forslag betyde ansættelse af omkring 10.000 flere pædagogiske medarbejdere over tre år. Det vil give tid til omsorg, højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde og skabe øget tryghed. Det skal være slut med en hverdag, hvor medarbejdere ofte er helt alene med en stor gruppe børn.
Der er sparet længe nok. Vi skal have bedre vilkår for børn og pædagogisk personale. Nu er det daginstitutionernes tur.