Grøn omstilling som drivkraft i erhvervsudviklingen

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds. Jakob Sølvhøj stiller op til Folketingsvalget for Enhedslisten i Herning

Det er dyrt at være fattig. Det ved den, der har betalt dyre renter for quicklånet eller kassekreditten, og det ved de små virksomheder, der betaler renter til store banker på et niveau, der ligger tårnhøjt over det, de store virksomheder kan låne pengene til. Det er svært at være iværksætter, når der er lukket for kreditten, og slidsomt at få en mindre virksomhed til at løbe rundt, når rentebyrden er for tung.
Står det til Enhedslisten, skal der som led i en omfattende reform af finanssektoren etableres et offentligt alternativt banktilbud, der bl.a. skal skabe gunstigere lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, som bidrager til en miljøvenlig bæredygtig udvikling. Det skal samtidig gøres muligt for kommuner at etablere selvejende offentlige sparekasser, der som en af sine forpligtelser skal have at fremme et bæredygtigt og lokalt forankret erhvervsliv.

Reformen kan give bedre grundlag for etablering af nye arbejdspladser i områder, hvor lånemulighederne i dag kan være en alvorlig barriere. Betingelser om at skulle efterleve danske overenskomster skal bane vej for ordentlige arbejdsvilkår, og krav til miljø og bæredygtighed bidrage til at fremskynde den grønne omstilling af vores produktion.
Den grønne omstilling skal være en drivkraft i erhvervsudviklingen i Vestjylland. For at fremskynde overgangen til vedvarende energi foreslår Enhedslisten bl.a., at energiaftalens tre nye vindmølleparker suppleres med yderligere to. Det kan skabe mange nye arbejdspladser. Vi vil understøtte den nødvendige omlægning til økologisk landbrug og lokalt forankret fødevareproduktion. Socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til afsætningen, og et tæt samarbejde med kommunerne kan gøre det offentlige til storaftagere af lokalt producerede fødevarer.
Infrastrukturen skal udvikles gennem massive investeringer. Den kollektive transport skal udbygges og gøres billigere, og udbygning af de lokale erhvervs- og efteruddannelser skal bidrage til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke.