Gullestrup i Herning Byråd

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

I disse uger drager jeg kommunen rundt for at fremlægge Enhedslistens og mine mærkesager ved byrådsvalget i Herning. Det er en fornøjelse og diskussionerne bølger muntert og seriøst. Jeg har boet i Gullestrup i de seneste 30 år, og det område har en særlig plads hos mig. Jeg har i de seneste 4 år i byrådet argumenteret for, at denne farverige forstad også bliver tilgodeset i byrådets beslutninger. Jeg mener, jeg kan tillade mig at sige, at jeg er blev hørt, og der er blevet opnået resultater for alle i Gullestrup.

Der er bevilget 13,7 mio. kr. til modernisering og ombygning ved hallen og skolen. Et kulturcenter skyder op ved hallen og skolen og er fremrykket et år. Salget af grunden øst for kirken fører til opførelse af familieboliger og forhåbentligt også en dagligvarebutik.

Der er sat en stopper for opførelse af 12 meter højt byggeri syd for Skovbakken og max. højden bliver 8,5 meter og to etager. 16 nye grunde til familieboliger på Egebakken udbydes i 2018. Der er pæn forhåndsinteresse. De mange nye boliger vil give et tiltrængt løft til børnetallet på skolen og daginstitutionerne. Der foreligger et boligsocialt projekt finansieret af Landsbyggefonden, der igangsættes fra starten af 2018.

Fremtiden for Gullestrup ser absolut lysere ud end for år tilbage.

Det er dog langt fra gjort med det. Jeg vil i det nye byråd arbejde for

  • Flere familieboliger og etablering af en købmandsbutik
  • Stier og veje trænger til vedligeholdelse
  • Daginstitutionen Hedegård flyttes til nybyggeri ved skolen
  • Gode fritidstilbud til alle børn og unge.
    SSP og det boligsociale arbejde styrkes. Kriminalitet og misbrug skal bekæmpes.
  • Styrket social normering med flere lærere og pædagoger i skole og daginstitutioner

Jeg vil de næste fire år arbejde for den stærkest mulige beboersammensætning.

Gullestrup skal bevares som en farverig forstad, hvor der er plads til forskel.