Giv natur og miljø en stemme på valgdagen

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Miljøkamp Klima og miljø er under pres globalt, nationalt og lokalt. Isen smelter, stormene hærger og jorden har åndenød.Naturen bliver mange steder mindre mangfoldig, og fødevareproduktionen har ikke tilstrækkelig kvalitet. Plast og kemikalier spredes i stadigt større mængder, og vejret bliver mere og mere vildt. Det går ikke, og udviklingen skal vendes. Vi er godt i gang, men der skal meget mere tempo på.

Herning skal være langt fremme i miljøkampen. Problemer skal løses ved at satse på bæredygtig produktion, energiforsyning og forbrug.

Enhedslisten foreslår, at Herning satser markant på en række grønne tiltag:

Stop for udledning af pesticider i naturen.

Øget satsning på sol og vind.

Skærpet beskyttelse af vores drikkevandsområder.

Mere økologi.

Skovrejsning og naturbeskyttelse.

Affaldssortering og mere genbrug.