Det andet Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, kontaktperson for enhedslisten og opstillet til byrådet i Herning.

I de seneste år er der sket en række markante forringelser af det sociale sikkerhedsnet. Det rammer arbejdsløse og langtidssygemeldte hårdt. Skiftende folketingsflertal har ændret dagpengesystemet, så tusinder bliver smidt ud hvert år. Sygedagpengene og kontant- og uddannelsesydelserne er forringet. Det er blevet meget sværere at få tildelt førtidspension. Uligheden er øget dramatisk, og 10-12 procent af kommunens borgere lever i et andet Herning uden den velfærd, som middelklassen og de rige har.

Kommunen udmønter reglerne og beslutter, hvilke ydelser de ramte borgere kan tilkomme. Afgørelsen kan betyde en forskel på mange tusinde kroner pr. måned og år. Samtidig med, at de enkelte borgere oplever en økonomisk nedtur, sendes de ud i forskellige former for aktivering, jobprøvning og løntilskudsjob.

Ud over den økonomiske nedtur oplever mange også en nedtur med faldende selvværd. Berettiget eller ej, så føler en del af de ramte borgere, at de mødes af kontrol og mistillid i jobcentret og socialforvaltningen. Det er komplicerede regler, som kommunens medarbejdere administrerer, og det politiske folketingsflertal kræver besparelser på ydelserne til de langtidssyge og arbejdsløse. Mange føler, de bliver ydmyget og i øvrigt skal vende hver en krone for at få råd til det mest fornødne.

Magisterforeningens fagblad har opgjort, at der er gennemført en række store reformer, der forringer det sociale sikkerhedsnet. SF har medvirket i fem, Socialdemokraterne i seks, DF i 13 og Venstre i 16.

Enhedslisten har ikke deltaget i aftaler om nogen af disse forringelser. Det er præcis derfor, jeg anbefaler dig og andre borgere at stemme på Enhedslisten ved kommunevalget. Det gælder din tryghed, og jeg mener på den baggrund, vi fra liste Ø er de bedste til at være din vagthund i arbejdsmarkeds- og socialsystemet. Vi vil knokle for, at du får en retfærdig behandling.