Unge iværksættere i Herning Kommune

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

En kommune i udvikling er afhængig af dygtige ansatte i såvel den private som offentlige sektor. Disse lønmodtagere har et godt arbejdsliv, men mange af dem har alligevel lyst til at starte deres egen virksomhed og blive deres egen chef. Det forstår man godt. Udfordringen er blot, at iværksætterlivet ofte i starten er præget af mange arbejdstimer og stor økonomisk og social utryghed. De mange arbejdstimer er de unge iværksættere parate til at yde, men utrygheden holder mange unge især 25 – 40-årige fra at starte for sig selv.

I Enhedslisten synes vi, at det er synd og skam. Ikke mindst fordi disse unge mennesker ofte har rigtig spændende kreative projektideer. Projekter, der er miljømæssigt bæredygtige og bygger på et stærkt vidensgrundlag. De bedste af dem kan klare sig internationalt og skabe stærke arbejdspladser. I Enhedslisten ønsker vi derfor, at det nye byråd tager fat på at diskutere og undersøge om Herning Kommune kunne støtte de unge iværksættere til at få en god start. Den markedsstyrede økonomi kan være en barsk modstander for nye iværksættere. Vi forestiller os kommunen kunne give uvildig rådgivning i kreditgivning og utraditionelle ejerformer. Deling med andre iværksættere om lokaler og faciliteter i en andelsmodel kunne være en mulighed, som kommune kunne være med til at etablere. Vejledning i deltidsansættelse af personale er også et behov kommunen kunne indfri, og så ved vi, at mange nye iværksættere ofte efterspørger løsninger, hvor de også som iværksættere har velfærdsløsninger og social tryghed. Iværksættere har jo også familie og forpligtelser. Alt for mange afholder sig fra at gå i gang med at starte som iværksættere, fordi de frygter, at de rå markedsstyrede kreditformer betyder, at de kommer til at stå i bundløs gæld, hvis deres projektide viser sig at være for spinkel. I Herning er alle muligheder som bekendt åbne. Lad os håbe, at det nye byråd også vil være med til at åbne nye muligheder for unge, der har lyst til at blive iværksættere.