Solide fingeraftryk på Herning Kommunens budget 2018

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Enhedslisten har sat solide fingeraftryk på Hernings 2018-budget.

Vi er særligt tilfredse med, at det er aftalt:

 • At styrke indsatsen for at skaffe flere lære- og praktikpladser i private virksomheder, der er leverandør til Herning Kommune (byggeriet). Det er godt for de unge og modvirker kommende arbejdskraftmangel. Praksis for behandling af udbud på anlægsområdet strammes op, og der stilles forpligtende krav på 6% for lærlinges andel af timerne i et udbud. Forpligtende indsats mellem kommunen og Erhvervsrådet.
  Indfrielsen af kravet er Enhedslistens vigtigste resultat i budgetaftalen. 4 års intensiv indsats er nu resulteret i et gennembrud.
 • At den socialt betingede normering styrkes i daginstitutionerne. Puljen udvides med 3 mio. kr. til i alt 4,2 mio. kr. Et nøglekrav for Enhedslisten er her imødekommet.
 • At to projekter for udsatte børn og unge i krise undgår planlagt lukning i 2018. Projekterne sammenlægges og videreføres. Soloønske fra Enhedslisten.
 • Brandkadet-ordningen, beslutningen om nedlæggelse annulleres.
 • Tilskuddet til Blå Kors drift af varmestue og herberg øges med 0,4 mio. kr. Fortsat natåbent.
 • At nybyggeriet af Gullestrup kulturcenter til 13,7 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019
 • Nyt nøglekrav for liste Ø, der imødekommes.
 • At der udarbejdes en projektbeskrivelse for renovering af Historiens Hus i Museumsgade.
 • At matche det stigende behov indenfor handicap- og psykiatriområdet med udbygning og drift på 5,5 mio. kr. ved Rosenholm og Mosaikken; anlæg fremrykkes.
 • At udbygningen af Nordvesthallen i Tjørring nu indgår i budgettet.
 • At kunststofbane anlægges ved Herning Fremad
 • At der ved nyt udbud satses på overgang til brintdrevne bybusser.

Der er desværre også nogle Enhedslistekrav, der ikke blev opfyldt.

Boligreguleringsloven bliver ikke indført som administrativt grundlag i Herning

Kommune. Dermed er der ingen reel sikring af en acceptabel huslejeudvikling i det

private udlejningsbyggeri. Der er træls.

Der indgås ikke en arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasselederne så de

tildeles tilstrækkelig tid til forberedelse, efteruddannelse og forældresamarbejde.

Bare så ærgerligt.

Afslag på disse krav ændrer dog ikke på at jeg samlet set vurderer, at der er tale om et

tilfredsstillende budgetforlig.