Mindre ulighed, bedre velfærd og grøn bæredygtighed.

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

I overskriften til dette debatindlæg opsummerer jeg Enhedslistens fireårige vision og politik for fremtidens Herning. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi vil gøre denne vision til virkelighed.

Vi har opstillet nogle indsatsområder, som vi vil og byrådet bør satse på. Kort og kontant så foreslår vi, at Herning skal:

Få styr på huslejerne i det private udlejningsbyggeri og genindføre huslejereguleringen. Alle skal have en bolig, de har råd til.

Reducere ungdomsarbejdsløsheden ved at sikre, at der oprettes flere lære- og praktikpladser. Ungeledighed er over 10%, så det haster.

Sikre en bedre overgang fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne med obligatorisk erhvervspraktik og en ny valgmodel for 10. årgang.

Afsætte flere ressourcer, når børn med særlige udfordringer inkluderes i skole og daginstitution

Tildele flere ressourcer til daginstitutionerne. Der er for mange børn til for få pædagoger.

Stimulere beskæftigelsen og fortsætte med at afsætte penge til anlæg i massevis. Anlæg i Holing, skolen i Hammerum, nye haller, nye daginstitutioner, plejecentre og renovering af almene boliger skaffer udvikling og arbejdspladser.

Satse på genbrug, vedvarende lavenergi og naturbeskyttelse.

Indgå aftaler om arbejdsklausuler vedr. løn og arbejdsforhold, så der sættes en stopper for dumping af løn og arbejdsforhold

Kommunen skal møde arbejdsledige og syge borgere med tillid og opmærksomhed. Borgerne skal som udgangspunkt modtage den maksimale social- og arbejdsmarkedsydelser loven giver mulighed for. Maksimumsydelserne er lave.

Vores vision bygger på tankerne om et mere retfærdigt, grønt og solidarisk Herning.

Det er selvfølgelig også vigtigt, at visionen har berøring til det landspolitiske. Hvad Herning bygger op kan Folketinget hurtigt rive ned igen. Eksempler står i kø, og det er f. eks. helt ødelæggende når regeringen planlægger milliardnedskæringerne på erhvervsskolerne og sender en gaveregn hen over de rigeste danskere med lavere skatter. Ved valget d. 21. november skal vi styrke Herning Kommune. Stor tillid mellem borgerne og kommunen, samt lav ulighed skaber høj bæredygtig vækst.