Lærerkonflikten - igen

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem og kontaktperson i Enhedslisten Herning.

Vi vidste det godt, men alle involverede benægtede. Men nu har SFs tidligere formand og Erhvervsminister i den daværende SRSF-regering, Annette Vilhelmsen bekræftet det.
Lockouten af lærerne i 2013 og det efterfølgende regeringsindgreb var planlagt og aftalt mellem regeringen og KL endnu inden forhandlingerne startede. Lærerne skulle bankes på plads for at finansiere folkeskolereformen. Heldagsskolen skulle betales af kortere forberedelsestid og ringere arbejdsvilkår for lærerne.

Et helt uhørt angreb på den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv afgør løn- og ansættelsesvilkår gennem forhandlinger. Men hvor Socialdemokrater, Radikale og SFere i dette tilfælde udstyrede arbejdsgiverne med en skarpladt pistol og "a license to kill!"

Det må kræve refleksion hos de partier der var med til at gennemføre indgrebet.

For det første er det en beslutning der stadig kaster lange skygger. Lærerne er først i disse dage ved at være færdige med at betale de lån tilbage, som de måtte tage for at dække deres løntab under konflikten. Mange lærere er ved at bukke under for arbejdspresset på grund af det øgede timeantal og den forringede forberedelse. Hver 4. af de nyuddannede lærere forlader folkeskolen indenfor det 1. år.

For det andet er det helt uhørt, at man har forsøgt at skjule hændelsesforløbet og forsøgt at mistænkeliggøre kritikere som konspirationsteoretikere. Hver gang Lærerforeningen eller andre har rejst mistanken, fordi det under konflikten var så åbenlyst, er det blevet pure afvist.

For det tredje fordi det er et åbenlyst attentat på den danske model, som ellers bliver fremhævet i høje toner ved festlige lejligheder, men som, da det blev bekvemt, blot blev likvideret i Finansministeriet.
Ved de netop overståede budgetforhandlinger i Herning afviste Lars Krarup endnu engang pure at respektere den danske model og indfri Enhedslistens krav om at sætte sig til forhandlingsbordet med Herningegnens Lærerforening.
Men vi giver ikke op. Vi fortsætter med at rejse kravet. Og vi bliver ved indtil kommunen går i reelle forhandlinger med lærernes fagforening. Der skal aftales en arbejdstidsaftale, som bl.a. skal fastsætte et maksimalt ugentligt timetal for lærerne. Desuden skal den sikre lærerne tilstrækkelig tid til forberedelse.
Det skylder vi lærerne, og det skylder vi folkeskolen, eleverne og forældrene.
Kvaliteten i folkeskolen skal hæves, og lærernes arbejdsforhold skal sikres.