Inklusion på discountvilkår

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har aftalt, at inklusionen af udsatte børn i folkeskolen og børnepasningen skal analyseres og diskuteres i foråret 2018. Det er en vigtig beslutning. Der er nemlig noget galt med de vilkår inklusionen foregår på lige nu. Det er ikke bare noget jeg og Enhedslisten mener, men det fremhæves i næsten alle de budgetudtalelser byrådet netop har modtaget fra skoler og daginstitutioner. Skolerne påpeger, at inklusionen af børn med særligt tunge psykiske handicap kræver flere lærertimer, og at det halter netop nu. Lærerne skal også have mere og bedre efteruddannelse for at kunne løse opgaven.

Herningegnens Lærerforening har undersøgt sagen ved at spørge deres medlemmer. Konklusionerne på lærerforeningens undersøgelse er entydige. Inklusionen halter, og der er behov for mere forberedelsestid, efteruddannelse og varme hænder i klasselokalerne. Set i forhold til de ressourcer, som der er afsat til inklusionsopgaven, så er inklusionen gået for vidt. Der sidder elever ude i klasserne, der burde have massiv støtte for, at de kan inkluderes, men hvor den støtte de får er utilstrækkelig.

I forbindelse med byrådets diskussion af inklusionsopgaven må vi nødvendigvis også diskutere Herningmodel. Der kan siges meget positivt om den model, og den har gode positive effekter på inklusionsarbejdet. Men den er altså ikke en mirakelkur, og der er en tendens til at overdrive dens potentiale. Uanset, hvilke undervisningsmetoder lærerne og pædagogerne praktiserer, så skal der altså være tid nok til opgaven.