Folkeskolen skal have opbakning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, kontaktperson for enhedslisten og opstillet til byrådet i Herning.

Der er ingen tvivl om, at lærere, forældre og elever i folkeskolen i Herning yder en kæmpe indsats for at få skolen til at lykkes med dens opgaver. Og derfor har vi også al mulig grund til at være stolte af vores folkeskole i Herning.

Men det ændrer ikke på, at de forringelser, som skolereformen og lovindgrebet i 2013 medførte, gør at der er et kæmpebehov for forbedringer og justeringer.

Eleverne klager over lange skoledage. Forældre og lærere klager over for få midler til inklusionsindsatsen. Lærerne - og undervisningen - lider under mangel på forberedelsestid. Topstyring og kontrol bliver stadig mere dominerende i forholdet mellem skolen og rådhuset.

Derfor vil Enhedslisten de kommende 4 år i Herning Byråd arbejde for:
- Der skal tilføres flere midler til at inkludere børn og unge med særlige udfordringer.
- Lærerne skal have mere tid til forberedelse, forældresamarbejde og efteruddannelse. Derfor skal en lokalaftale mellem lærernes fagforening og kommunen fastlægge rammerne for lærernes undervisnings- og forberedelsestid, på samme måde som det er praksis i hovedparten af landets kommuner.
- Vikartimer skal i videst muligt omfang dækkes af uddannede lærere.
- SSP-arbejdet skal opprioriteres igen. Kriminelle bander, som bosætter sig i Herning, skal ikke rekruttere vores børn og unge.
- Flygtninge- og indvandrerbørn skal starte i modtageklasser. Børn, som er traumatiserede eller ikke kan sproget, skal ikke starte i store normalklasser. Det er ikke til fordel for hverken dem eller de andre elever.
- Mindre kontrol og styring fra rådhuset. Skolen skal bygge på tillid og samarbejde mellem elever, forældre og lærere – og politikere.
- Skolernes ønsker om kortere skoledage skal imødekommes.

Folkeskolen skal have opbakning – også fra Herning Byråd!