Bedre vilkår for børnepasning i Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har aftalt, at der i 2018 skal afsættes flere penge til børnepasning. Der bevilges yderligere 3 mio. kr. til en målrettet pulje, så den nu bliver på 4,2 mio. kr. Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Enhedslisten har stillet forslag om en forhøjelse af puljen. Blandt de fire partier er der forskellige opfattelser af, hvad pengene præcist skal bruges til. Nogle vægter en bred fordeling af pengene for at få et generelt kvalitetsløft. Enhedslisten ønsker pengene anvendt efter socialt betingede kriterier. Byrådets partier har aftalt, at den konkrete udmøntning skal aftales i 2018.

Når Enhedslisten argumenterer for, at fordelingen skal ske ud fra socialt betingede kriterier, er det bl. a. fordi, at der reelt kun bliver tale om en genopretning med lidt krymmel på. I forbindelse med mulighedskataloget foreslog BFU- udvalget (V, SF og S) nemlig, at den daværende pulje på 3 mio. kr. skulle afskaffes. Enhedslisten argumenterede for en bevarelse, og resultatet blev en halvering.

Jeg er ikke i tvivl om, at de ekstra penge, der nu bliver smidt i puljen, kan gøre en forskel på de daginstitutioner, der har en særlig krævende opgave med forholdsvis mange børn, der er bærere af den negative sociale arv. Så lever de radikale, Venstre og Enhedslisten nok med, at SF i et debatindlæg her i avisen under overskriften "Sociale normeringer, en vigtig sejr for SF" (22.09.17) forsøger sig med et resultattyveri. Aftalen om flere penge til børnepasningen er et resultat af flere partiers bestræbelser.