Stigende huslejer og fakta

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Direktør Peter Juul, Jacobsen Group APS havde et debatindlæg i Herning Folkeblad d. 4. maj.

Han havde valgt overskriften "Boligreguleringsloven, Jacobsen Group og fakta".

Jacobsen Group ejer udlejningsboliger i Golfparken, Tolstedhaven, Herregårdsparken og Holmparken. I disse udlejningsområder har ejeren varslet eller gennemført store huslejestigninger. Peter Juul forsøger i sin artikel at retfærdiggøre disse huslejestigninger. Det slipper han ikke ret godt fra.

I Herning er huslejefastsættelsen med løbende stigninger det private udlejningsbyggeri underlagt de frie markedsvilkår med moderation af Lejelov. I de fleste andre kommuner er huslejeudviklingen reguleret af Boligreguleringsloven, hvor det er de faktiske omkostninger til boligforbedringer, der er udgangspunkt for evt. huslejestigninger.

Direktøren argumenterer for at huslejestigningerne fortsat skal være reguleret af et frit marked styret af udbud og efterspørgsel. Han påstår endvidere, at de store tocifrede procentvise huslejestigninger, som Jacobsen Group vil pålægge lejerne i deres udlejningsboliger, er rimelige og ikke er højere end de ville være ved anvendelse af Boligreguleringsloven.

Det sidste er en udokumenteret påstand, og det første medfører, at lejerne i det private udlejningsbyggeri har fået eller får kæmpe huslejestigninger på op til 60% (Golfparken og Holmparken).

Hvis Boligreguleringsloven var gældende ville lejestigninger matche prisudviklingen og faktiske boligforbedringer. Jeg kan godt forstå, at Jacobsen Group ønsker et markedsstyret lejemarked for det tjener de jo mange penge ved, men for lejerne er situationen kritisk. Mange med lav indkomst må forlade deres bolig, og der bliver mangel på betalelige boliger til lavindkomstgrupperne. Balancen mellem boligudgifterne ved at bo i almen lejebolig, andelsbolig, privat lejebolig og ejerbolig skævvrides. Det bliver i højere grad de almene lejerforeninger, der skal skaffe boliger med lav husleje, og det vil uundgåeligt forskyde beboersammensætningen uhensigtsmæssigt. Det frie boligmarked skaber tomgangsboliger og boligmangel på samme tid.

Også kommune- og statskassen taber på Jacobsen Groups frie huslejemarked. Når lejen stiger meget så stiger det offentliges udgifter til boligsikring og boligydelse tilsvarende. Boligreguleringen sikrer derimod stabilitet om boligudgiften. Og så skal vi jo huske at på et frit boligmarked, der sættes beboerdemokratiet ud af kraft.

Jeg anerkender Jacobsen Groups legitime interesse i at tjene mere ved at sætte huslejerne op. Problemet er imidlertid, at det frie boligmarked skaber huslejestigninger, der ikke har dækning i den almindelige prisudvikling, boligernes kvalitet og gennemførte forbedringer. I de almene boligselskaber gennemføres der i disse år omfattende boligforbedringer til mange hundrede millioner, og det modsvares af tilsvarende huslejestigninger. Hverken mere eller mindre. Foretages der ikke boligforbedringer stiger huslejerne kun svarende til den almindelige pris- og lønudvikling. Sådan burde det være på hele lejeboligmarkedet. Direktør Peter Juul forsøger at bilde os ind, at store procentvise huslejestigninger er rimelige og ligger på niveau med, hvad en omkostningsbestemt huslejeregulering ville give. Det er naturligvis en helt udokumenteret og forkert påstand. Hans argument om, at huslejerne i Holmparken og Golfparken ikke er steget nævneværdigt i en årrække, og derfor skal stige med rigtig mange procent, er jo ikke et holdbart argument, for der er jo heller ikke sket boligforbedringer i de to områder, og specielt boligstandarden i det ældste af byggerierne er ringe. Stabilitet om boligen og huslejen er helt afgørende for borgerne. Det er urimeligt, at de skal tåle urimelige huslejestigninger baseret på fantasifulde regnestykker.