Uvidenhed om Herning Kommunes boligstrategi

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

"Arvesølvet og det sociale ansvar" kalder Tommy Tønning, Socialdemokratiet, sin artikel i fredagsavisen. I artiklen følger han op med kritik af de øvrige byrådspartier og anklager bl. a. Enhedslisten for at være boligpolitisk og socialt uansvarlige. Han påstår endvidere, at byrådets boligstrategi vedtaget i sommeren 2016 medfører forringelser for borgerne i Herning. I samme artikel betror socialdemokraternes førstemand, at han deler boligpolitiske synspunkter med de konservative i Herning.

Pudsigt nok taget i betragtning af, at de konservatives boligpolitik går ud at sænke beskatningen af de absolut dyreste ejerboliger.

Tommy Tønnings kritik af byrådets nye boligstrategi er også pudsig på en anden måde. Boligstrategien er nemlig vedtaget i 2016 af et enigt byråd incl. Socialdemokratiets 4 byrådsmedlemmer! Hvordan kan det dog gå til, at socialdemokratiets borgmesterkandidat tilsyneladende ikke ved det, eller er Tommy Tønnings udfald også et angreb på de fire byrådsmedlemmer fra hans eget parti? Uanset hvad så vedtog et enigt byråd i juni 2016 en firestrenget boligstrategi med flere billige almene lejeboliger, flere almene ungdomsboliger, flere almene "skæve" lejeboliger og salg af nogle af de kommunalt ejede lejeboliger. Vedtagelsen af boligstrategien med tilhørende konkret plan for opførelse af flere almene boliger var meget tilfredsstillende ikke mindst for Enhedslisten, og den brød med mange års pause for opførelse af almene 2-, 3- og 4-rumsboliger. Byggeri af flere ungdomsboliger er selvfølgelig også rigtig godt ikke mindst set i lyset af den succesfulde indvielse af ungdomsboliger på den gamle brandstationsgrund i Nygade og på Kousgårds Plads. Disse boliger er fuldt udlejet og populære hos de unge. Planen for opførelse af nye almene lejeboliger er en opfølgning på byrådets støtte til omfattende renoveringer af de almene lejeboliger på Grundtvigsvej og Brorsonsvej, i Odensegården og Ørstedsparken. Den samlede udgift til disse renoveringer er på flere hundrede millioner kroner.

Vedtagelsen af den almene boligplan sker i erkendelse af, at der mangler boliger til borgere med lave indtægter, boligløse og borgere, der kræver støtte socialt og i boligsituationen for at få tilværelsen til at hænge fornuftigt sammen. Et enigt byråd har samtidig erkendt, at de almene boligselskaber Fruehøjgård, Fællesbo og Lejerbo er bedre til at drive boligudlejning på særlige vilkår end Herning Kommune. Lånevilkårene til nybyggeri og driftsvilkårene for udlejning under særlige vilkår er også gunstigere, når det er de almene boligselskaber, der varetager opgaven frem for kommunen. Også almennyttige organisationer som Blå Kors og Sind kan få en væsentlig rolle i denne udvikling.

For mig og mit parti var vedtagelsen af boligstrategien et vigtigt resultat, og jeg synes, der er tale om en afbalanceret løsning. Byrådets øvrige partier var enige i denne vurdering i 2016. Nu er Tommy Tønning ved at trække Socialdemokratiets støtte til boligplanen og strategien om, at det er de almene boligselskaber, der i Herning står for etablering og drift af støttet byggeri. Det er både ærgerligt og uforståeligt. Ikke mindst fordi Tommy Tønning udelukkende bygger sine anklager om social og boligsocial uansvarlighed på simpel uvidenhed.