Fremtiden for handicap- og psykiatriområdet i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Som bekendt har forligspartierne incl. Enhedslisten i Herning byråd besluttet at slette handicap- og psykiatriområdets (H&P) budgetgæld på i alt 13,4 mio. kr. Handleplanen for H&P virker og de organisatoriske, faglige og økonomiske indsatser tilpasses på hele området. Nu mangler social- og sundhedsudvalget så at få de særligt tunge enkeltsager analyseret og håndteret. I 2016 overskred disse sager budgettet med 4,4 mio. kr.

Enhedslisten har rejst diskussionen om den fremtidige udvikling på handicap- og psykiatriområdet. Jeg har oplevet lydhørhed hos de øvrige forligspartier for, at handleplanens skal evalueres så virkningerne for de implicerede borgere, pårørende, ansatte og ledere fremstår tydeligere. Effekten på økonomien og organisationen ved vi nu en masse om, men det kan ikke stå alene som tegn på handleplanens virkninger og effektivitet. Borgerne skal høres om de mere "bløde" og personlige virkninger af handleplanen.

En evaluering vil sandsynligvis kunne klarlægge, hvordan ændringerne på handicap- og psykiatriområdet konkret påvirker dagligdagen for de handicappede og psykisk syge borgere og de ansatte. Vi ved, at de gennemgribende ændringer på handicap- og psykiatriområdet har påvirket borgernes hverdag, og derfor er der nogle vigtige spørgsmål, vi har behov for at få besvaret af de, der lever livet som handicappede eller psykisk udsatte.

Personligt er jeg f. eks. meget optaget af om ændringerne nu også er gennemført på den klogeste måde. Hvor har ændringerne været et fremskridt og hvor har ændringerne medført at livet er blevet sværere fyldt med for mange barrierer? I Enhedslisten vurderer vi, at der er skåret meget dybt, ingen tvivl om det, men vi har valgt at være konstruktive og påvirke implementeringen af ændringerne, så de forhåbentligt bliver tålelige. Vi har dog ikke glemt vores budgetønske om flere midler til handicap- og psykiatriområdets grundbudget. Slet ikke! Der kommer en dag efter denne. Lige nu glæder vi os over, at det lykkes at få slettet budgetovertrækket. Evalueringen af de gennemførte ændringer skal hjælpe os til at formulere ønskerne til fremtidens kommunale handicap- og psykiatriindsats. Der er kun et halvt år til næste budgetforhandling. Det er vigtigt for os, at evalueringen bliver helt konkret og nede på jorden og giver svar på relevante spørgsmål. Hvad har ændringerne betydet for serviceniveauet vedr. praktisk medhjælp, transporthjælp, bostøtte og mentorhjælp, vejledning og beskæftigelse, indførelse af ny teknologi og så videre? I evalueringen vil vi kunne få noget at vide om, hvordan handleplanen er blevet til hverdag for borgerne. Levede implementeringen op til forventningerne, er der skåret for dybt og har informationen om ændringerne været tilstrækkelig? Svarene vil klæde os på til fremtidens diskussioner og udmønte sig i ønsker om ændringer.

Jeg har som Enhedslistens repræsentant i byrådet forsøgt at lave godt håndværk i den aktuelle situation, men der er meget, der kan gøres bedre. Nu skal evalueringen og diskussionen klæde os på til og formulere, hvad vi vil med fremtidens kommunale psykiatri- og handicapservice i et fireårigt perspektiv. Der må gerne være flere, der taget del i diskussionen, der helt sikkert også bliver en del af den kommunale valgkamp frem til valgdagen d. 21. november.