Boligreguleringsloven og aftalebrud

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning og Peter Villadsen, byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Herning.

Marius Kristensen, socialdemokratisk byrådskandidat, kalder sit indlæg i onsdagsavisen

"Boligreguleringsloven skal også gælde i Herning". Herlig overskrift, og vi deler helt og fuldt budskabet. Vi har i flere omgange bl.a. efter opfordring fra LLO og i fællesskab med socialdemokraterne forsøgt at rejse ønsket og diskussionen. Behovet for at få indført huslejereguleringsloven i Herning er stort for huslejen stiger alt for meget i dele af udlejningsbyggeriet.

På den baggrund er det ærlig talt forstemmende at læse, at Marius Kristensen i sin artikel påstår, at SF og Enhedslisten skulle være imod indførelse af boligreguleringsloven og lavere huslejer. Det er jo ren misinformation. Marius Kristensen belægger sin påstand med en henvisning til forløbet omkring forhandlingerne og vedtagelsen af Hernings 2017-budget.

Marius Kristensens anklage er så alvorlig og misvisende, at vi bliver nødt til tilbagevise den her i avisen ved at fremlægge information om det eklatante aftalebrud, som socialdemokraterne begik overfor SF og Enhedslisten kort før forhandlingerne gik i gang i september 2016. Fire mennesker mødtes i et lille lokale på rådhuset. Til stede var os to, samt socialdemokraternes gruppeformand og LOs lokalformand overværede mødet. Indførelse af boligreguleringsloven var emnet for drøftelsen. Der var enighed om, at der nu igen var mulighed for at få emnet sat på dagsordenen helt seriøst. Det blev aftalt, at vi ikke skulle fremsætte kravet under budgetforhandlingerne, men at det til gengæld skulle gøres, når sagen om salg af kommunale udlejningsboliger skulle behandles i økonomiudvalget kort efter budgetforhandlingerne. Det er åbenlyst, hvorfor dette var den rette måde at gøre det på. Socialdemokraterne løb fra begge aftalens punkter. De fremsatte uden af orientere os et forslag i deres budgetforslag i relation til boligreguleringsloven, og de rejste ikke efterfølgende sagen i økonomiudvalget under sagen om boligsalg (SF og Enhl. er ikke repræsenteret i øk-udv.).

Det er naturligvis ikke rart offentligt at skulle fortælle om dette socialdemokratiske aftalebrud, men Marius Kristensens misinformation om SF og Enhedslisten giver os ikke noget valg. Vi er, som vi altid har været det uforbeholdne tilhængere af boligreguleringslovens indførelse i Herning og lavest mulige huslejer. Det er der næppe heller mange herningensere, der er i tvivl om. Til gengæld er der nok en del vælgere, der er i tvivl om, hvorfor socialdemokratiske byrådskandidater gentagne gange har angrebet SF og Enhedslisten her i avisen. Vi forstår det heller ikke og vil venligt foreslå socialdemokraterne, at de retter deres kritik mod byrådets blå partier.