Det specialiserede børne- og ungeområde – balanceplan 2.0

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets Forligspartier har i går drøftet udviklingen på det specialiserede børn- og ungeområde.

Partierne konstaterer, at den budgetmæssige balance er ved at være genetableret og regnskabet for 2016 bliver markant bedre end 2015-regnskabet. Herningmodellen virker, og det betyder, at de strukturelle ændringer og omlægningen af den socialpædagogiske indsats fungerer. Enhedslisten finder dette meget tilfredsstillende. De dyre og ofte uhensigtsmæssige døgnanbringelser er i vist omfang ved at blive afløst af tidlig indsats med aflastning, familieanbringelser, åben rådgivning og tværfaglig indsats. Det er en afgørende forudsætning for at børnene og de unge kan få en tryg og ordentlig hverdag.

Enhedslisten er yderst tilfreds med at forligspartierne har aftalt:

  • At et forudset underskud på 3 mio. kr. i 2017 udlignes med et tilskud på 3 mio. kr. uden at området gældsættes yderligere
  • At det samlede budgetunderskud på 26 mio. kr. fra tidligere år eftergives og udgår af budgettet. Beløbet tages af kassen.

Situationen er nu den, at den socialpædagogiske omlægning og budgetrammen skal være i balance fra 2018, og der er opstået vished om den fremtidige faglige indsats og økonomiske ramme.

Det bliver vanskeligere og vanskeligere at bevare pessimismen, og Enhedslisten er da også et meget tilfreds forligsparti i dag.