Resultaterne står i kø i Hernings budgetforlig

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har med en enkelt undtagelse indgået forlig om budget 2017.

Enhedslisten deltager i denne byrådsperiodes klart bedste budgetaftale.

Vi har fået rigtig meget indflydelse, selv om vi kun har 1 mandat ud af 31 i byrådet. Der er blevet argumenteret, og der er blevet lyttet og diskuteret på den gode måde.

På beskæftigelsesområdet er resultaterne til at føle på. Der bliver mulighed for at investere i aktiv beskæftigelsespolitik for 15 mio. kr. Der afsættes 10 nye stillinger på børnepasningsområdet udmøntet som uddannelsespladser. Lidt flere voksne i daginstitutionerne og uddannelsespladser til 10 unge går hånd i hånd. Den eksisterende konkurrenceklausul ved offentlige udbud er klart forbedret, og byrådet har aftalt, at det skal give et større antal lære- og praktikpladser. Herning bliver first mover i forhold til trepartsaftalen mellem LO og DA. En konsekvens af de mange nye investeringer i skolebyggeri, haller, anlæg og institutioner er naturligvis også, at der skabes flere arbejdspladser.

For mig personligt er det også meget tilfredsstillende, at der afsættes 13,7 mio. kr. til et nyt kultur- og aktivitetscenter ved Gullestruphallen. Det er altid rart, når man kan skaffe lidt ekstra til sit eget yndlingsbosted. Gullestrup har fortjent det.

Økonomisk støtte til den fortsatte etablering af Historiens Hus, samt renovering af isstadion og en ny opvisningshal i Holing er også gode ting, der fylder på resultatlisten.

Det har ikke været muligt at få opbakning til en forhøjelse af driftsbudgetterne på handicap- og psykiatriområdet og det specialiserede børneområde. Det er mere end ærgerligt. Flere partier ønsker at se varige resultater af de handleplaner, der er iværksat for at skabe økonomisk balance, før de evt. vil bevilge flere faste driftsmidler til de to områder. Det er dog lykkedes samlet, at skaffe 21 mio. kr. mere til de to vigtige områder. Et budgetovertræk på 9 mio. kr. eftergives på handicap- og psykiatriområdet, og to nye projekter på henholdsvis forebyggelsesområdet og til sårbare unge er betydningsfulde resultater. Vi er absolut ikke i mål med genopretningen på de to områder vurderet over den kommende fireårige periode, men vi har talt og argumenteret solen sort og hentet de første 21 mio. kr. hjem. Argumentationen fortsætter og til budgetforhandlingerne om et år, har vi nye krav parat. Der er delvis sat en prop i flasken for 2017, men demografiudviklingen med flere borgere, der skal have støtte og behandling udhuler serviceniveauet år for år. Det er og bliver et langt sejt træk for at få denne problematiske knude løst op.

På folkeskoleområdet er der afsat midler til en rekrutterings- og fastholdelsesordning på lærerområdet, og det er samtidig aldeles afgørende for Enhedslisten, at forligspartierne nu direkte går ind i udviklingen af modellen for fremtidens undervisning af flygtningebørn. Hermed er det sikret, at modtageklasserne fortsat vil være krumtappen i integrationen af nyankomne flygtningebørn. Det er kvalitetssikring af folkeskolen, der er til at forstå. Det bliver forældre og lærere på Herning Kommunes skoler rigtig glade for.

Ovenstående resultater er udtryk for nogle af de væsentlige områder, hvor Enhedslistens indsats i budgetforhandlingerne har gjort en særlig markant forskel, men budgetforliget indeholder mere end det. Det er samtidig værd at understrege, at budgetaftalen ikke indeholder en eneste besparelse. Hernings sunde økonomi har givet mulighed for, at budgetaftalen for 2017 er en udviklings- og forbedringsaftale. En sådan aftale kunne Enhedslisten og jeg naturligvis ikke sige nej til at deltage i.