Udtalelse vedr. finanslovsaftalen 2013

Herning, Ikast – Brande - afdelingen har afholdt medlemsmøde d. 12.11.12 og et flertal af de fremmødte har besluttet at udtale følgende:

Vi har fortsat fuld tillid til partiets hovedbestyrelse og folketingsgruppe og har stor respekt for den indsats, der er ydet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Vi er ikke af den opfattelse, at indgåelse af finanslovsaftalen er et brud på en årsmødeudtalelse fra 2010.

Vi støtter endvidere, at finanslovsaftalen blev indgået. Ikke med den store begejstring - selv om der er mange gode elementer i aftalen, - fordi dagpengeproblemet kun er løst midlertidigt, og den samlede økonomiske ramme er meget lav. Men vi mener selvfølgelig ikke at de politiske mangler i aftalen skyldes Enhedslisten ledelses indsats og synspunkter, men primært må tilskrives en regering, der har accepteret en blå økonomisk politik og har vist sig at være meget ufleksible.

Vi skal opfordre partiledelsen til nu at rette blikket fremad mod de nye udfordringer, der venter i rigeligt mål. Og skulle vi så ikke love hinanden, at vi ikke i fremtiden medvirker til at skrue forventninger så højt op hos medlemmer og vælgerne, at det bliver næste umuligt tilnærmelsesvis at opfylde dem. Nok skal vi have høje mål og store ønsker, men vi er også nødt til at erkende, at der er langt fra 12 til 90 mandater, og at aktivitetsniveauet og viljen til positiv forandring på og uden for Christiansborg er temmelig lav i disse år. Ærgerligt, men en kendsgerning. Det skal vi have gjort noget ved, men ting tager tid.

Fortsat god kamp.