Vi skal gøre vores bedste

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad den 2.10.2012 af Jørn Vedel Eriksen, folketingskandidat for Enhedslisten, Herning Syd

Et år efter Helle Thorning – regeringens tiltræden står Enhedslisten i en markant anden situation end tidligere. 

SF er optaget af et formandsopgør, og Socialdemokraterne virker stivnet i Vesteragers politiske favntagDet opleves, som om de to partier er helt fastlåst af regeringsgrundlaget, der binder dem til en borgerlig økonomisk politik. De kan ikke og vil tilsyneladende ikke løsrive sig fra det forgangne års fejltagelser, selv om meningsmålingerne egentlig burde være advarsel nok.

Vedtagelsen af en skæv skattereform, forringelser for fleksjobbere og førtidspensionister, som opfølgning på efterlønsmassakren har tilsyneladende ikke fået de to partier til at ændre kurs. Foran os alle og regeringen venter ikrafttræden af de nye dagpengeregler, der vil sende tusindvis af familier ud i en helt uholdbar økonomisk situation, og herefter er det kontanthjælpsmodtagerne, der skal mærke den økonomiske grovfil. Alligevel afviser regeringspartierne at gribe ind og afværge den truende dagpengekatastrofe ved årsskiftet. Et par utilstrækkelige beskæftigelsesinitiativer er tilsyneladende alt, hvad man kan strække sig til.

Billedet bliver naturligvis ikke bedre af, at der i ca. en tredjedel af landets kommuner er nye nedskæringer på vej i 2013 og at arbejdsløsheden er stigende og er alt for høj uden udsigt til væsentlig bedring.

I den situation står Enhedslisten alene i forsvaret for den solidariske velfærdsmodel og afvisningen af en nyliberalistisk samfundsudvikling. Det forpligter.

Vi deler ikke de grundlæggende antagelser i regeringsgrundlagets og regeringens Plan 2020, der er baseret på den opfattelse, at lavere marginalskat er godt, at der bør være øget økonomisk afstand mellem arbejdsløse og beskæftigede, ønsket om øget arbejdstid, samt behovet for en mindre offentlig sektor og lavere lønninger. Derfor er der en markant politisk afstand mellem regeringen og Enhedslisten her ved starten af forhandlingerne om finansloven for 2013.

Enhedslisten vil give sit bidrag til at formindske den politiske afstand til regeringen, så der kan indgås en solidarisk finanslovsaftale, der forsvarer og udvikler velfærdssamfundet. Vi vil føre de meninger og holdninger ind i forhandlingerne, som udtrykkes af de mange danskere, der ønsker en ny økonomisk politik. Vi vil være talerør for de mange vælgere, der lige nu står skuffede og frustrerede over de partier, som de havde sat deres lid til. Enhedslisten vil være den politiske røst, der vil argumentere for, at der er et politisk alternativ til den blå økonomiske politik og angrebet på den solidariske velfærdsmodel. De mange danskere, der lige nu føler sig partipolitisk hjemløse, skal gives en stemme.

Vi ved, at mange borgere har store forventninger til Enhedslisten i denne situation. Den truende dagpengekatastrofe skal afværges, der skal skabes flere grønne jobs og mange andre vigtige områder skal tilgodeses. Alle forbedringer og velfærden skal finansieres. Enhedslisten er velforberedt til denne situation, bl. a. gennem de mange ideer og synspunkter, der er fremkommet på de lyttemøder og folkehøringer, der er gennemført landet over. Vi vil gøre vores bedste for at indfri en rimelig del af de store forventninger, mange i og uden for vores vælgergruppe har til os.