Smalt men fornuftigt budgetforlig i Herning

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Kandidat til byrådsvalget november 2013  for Enhedslisten, Herning 

Jamen, så blev der jo indgået en budgetaftale for 2013 med tilslutning fra alle byrådets medlemmer.

Det er en meget smal budgetramme, der er forhandlet inden for, og på den baggrund er det en ret god budgetaftale. Og så er det selvfølgelig et afgørende plus, at Herning Kommunes budget 2013 ikke er præget af store nedskæringer på serviceniveauet.

I Enhedslisten har vi specielt hæftet os ved de områder i budgetaftalen, hvor børn og unge, samt energiforanstaltninger tilgodeses. Men også puljen til udviklingsinitiativer inden for ældre, handicap og psykiatri er lovende. Når man dertil lægger, at eleverne i folkeskolen får flere timer, at der afsættes flere penge til skolerenoveringer og halbyggeri, samt at midtbyen får et løft med flytning af Koloritten til Dalgashus og biblioteket til Tinghuspladsen, så må vi konstatere, at Herning gør det bedre end de fleste andre kommuner med vedtagelsen af budgettet for 2013.

Endelig vil jeg dog gerne nævne et par bekymringer om budgettet. Det er udmærket, at Kulturellen står foran en revitalisering som kulturhus og en udmærket ide med at flytte Billedskolen til Nørregade, men det er et stort ønske for mange, at det frivillige foreningsliv fortsat gives god plads i huset. Med afsættelsen af 800.000 kr. til indførelse af et fritidspas for udsatte unge, så er det en rimelig forventning, at de foreninger o. a. der skal inkludere de unge bliver mere rummelige, så de unge også fastholdes i aktiviteterne efter at tilskuddet reduceres eller falder væk. Sporene skræmmer lidt.