Robert – igen, igen

Af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem

Hvorfor interesserer medierne sig voldsomt for en enkelt asocial person, som med alle midler forsøger at undgå arbejde (Robert) i stedet for at interessere sig for de tusinder, som hver dag forgæves sender ansøgninger af sted? Og hvoraf mange i den nærmeste fremtid står foran at miste retten til dagpenge, en del uden at være berettiget til kontanthjælp.

I Enhedslisten mener vi, at man skal arbejde for de penge, man modtager. Til gengæld skal man også beholde retten til dagpenge, hvis jobcentret ikke kan anvise et arbejde.

Derfor arbejder Enhedslisten for, at en revision af dagpengesystemet kommer til at indgå i forhandlingerne om finanslov 2013. Desuden skal en lang række initiativer, som skaber flere arbejdspladser, indgå i finansloven.

Drop interessen for Robert, og lad os i stedet interessere os for, hvordan vi fremadrettet skaber initiativer som sikrer, at Danmark bliver et land med Ret til tryghed – Ret til arbejde.