Kommentar til budgetforliget i Ikast-Brande Kommune fra Enhedslisten

Læserbrev bragt 26.09.2012 i Ikast Avis af Kasper Pauli Pedersen, bestyrelsesmedlem & byrådskandidat til Ikast-Brande Kommune 

På trods af et knapt så sort perspektiv for kommunens budget i det kommende år, som man kunne frygte, er udsigten til besparelser over hele linjen dog klar, og vil særligt ramme i årene fremover. Det er yderst kritisabelt, at de midler der igennem sidste års finanslovsforhandlinger imellem regeringen og Enhedslisten, der udmøntede sig i 500 millioner kroner til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, hvoraf Ikast-Brandes andel tegner sig for lige under 4 millioner, ikke bruges på området. Dette til trods for at alt peger på, at børn der har gået i institutioner af høj kvalitet, klarer sig bedre som voksne, ifølge forskningsrapporten "Børnehavens betydning for børns udvikling" der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. En rapport, der i øvrigt sidestiller god kvalitet med gode normeringer og veluddannede pædagoger. Det plus, der derfor ligger i budgettet nu, skal altså ses i den kontekst, at rammerne for området blev betydeligt styrket ved sidste års finanslovsforlig. Derfor er beløbet på 842.000 kr., der tilføres området altså også uambitiøst, pinligt og på bundlinjen udtryk for endnu en underprioritering af børnene, særligt, når vi hertil tager i betragtning, at områdets ressourcer i forhold til landsgennemsnittet, bestemt ikke er prangende. Det er muligt, at det ikke betyder noget eller mærkes af politikerne, hvordan prioriteringerne eller mangel herpå rammer, men det gør det for forældrene, børnene og især pædagogerne, der i forvejen knokler en vis legemsdel ud af bukserne.