Kom nu Helle

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad den 2.10.2012 af bestyrelsesmedlem Peter Engsted

I dag starter et nyt folketingsår efter sommerpausen. Folketingets vigtigste arbejdsopgave det næste
par måneder bliver vedtagelsen af finansloven for 2013.

Som regeringsleder er det Helle Thornings ansvar at lande finansloven. Hun har tre muligheder:

  1. En finanslov sammen med Enhedslisten
  2. En finanslov sammen med Venstre
  3. At fremlægge en finanslov uden at have sikret sig flertal og således fremkalde et valg

Det helt overskyggende politiske problem, som finansloven skal løse, er situationen for de ca. 165.000 danskere, som står uden job. Mange af disse (et par tusind om måneden) falder ud af
dagpengesystemet fra den 1. januar. En stor del af disse rammes afloven om ægtefællers gensidige
forsørgelsespligt, som afskærer dem fra at modtage kontanthjælp. For disse ægtepar er den eneste
chance for at opretholde et blot nogenlunde forsørgelsesgrundlag at lade sig skille. Det er dystre
perspektiver.

Vi ved, at en finanslov sammen med Venstre ikke vil løse problemet for de mere end 100.000
arbejdssøgende danskere. Vi ved med 99% sikkerhed, at et valg vil føre V og DF tilbage til magten.
Reelt har Helle Thorning kun en fornuftig og ordentligt mulighed: en finanslov sammen med
Enhedslisten.

I Enhedslisten står vi klar til at forhandle med regeringen. Vores udgangspunkt er, at alle skal tilbydes et arbejde eller en uddannelse. Kan samfundet ikke det, skal man beholde retten til dagpenge. Under overskriften "Ret til tryghed - Ret til arbejde" har vi fremlagt en realistisk politik for området.

Der er mange "knapper at skrue på" for at nå målet, men som udgangspunkt har vi fem enkle skridt,
som kan medvirke til at sikre job og tryghed til alle:

  • Ingen skal miste dagpenge, så længe man står til rådighed for arbejde på almindelige vilkår.
  • Regeringen skal skabe flere samfundsnyttige job på normale vilkår indenfor velfærd og klimarenovering.
  • Enhver uden job skal have tilbudt uddannelse eller arbejde inden et år.
  • 26 ugers genoptjeningsret til dagpenge.
  • Mere efteruddannelse af fastansatte, så ledige kan hyres ind som vikarer.

Alle ved, at vi er forhandlingsparate. Problemerne skal løses.

Kom nu Helle!