Virksomheder må presses til at ansætte elever

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de seneste praktikpladstal, og de må siges, at være en trist melding til de mange unge, der netop er gået i gang med en erhvervsuddannelse. Antallet af praktikaftaler er det mindste i 6 år, og der er nu næsten 13.000 unge, der mangler en praktikplads. Fra fagforbundet Dansk Metal lyder det, at hvert fjerde medlem arbejder på en virksomhed, der slet ikke har ansat lærlinge, og statistikkerne viser, at halvdelen af landets helt store virksomheder kun ansætter ganske få lærlinge.

Handicap og Psykiatri i krise

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Lauritsen medlem af Enhedslisten i Herning.

Handicap og psykiatriområdet er igen i dyb krise i Herning Kommune. Igen og igen har de kommunale institutioner måttet indskrænke, omlægge og forringe budgetter og standarder. Her i Herning Folkeblad har der i den seneste tid været mange indlæg om besparelser, forringet service til borgerne og fyringer af personale. Der har været bragt mange gode og dårlige ideer om nytænkning, om at tænke ud af boksen, og om at inddrage ny teknologi. Formand og næstformand for social- og sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard (V) og Carlo Brondbjerg (KD) har gang på gang understreget, at uanset besparelsernes størrelse og antallet af personalereduktioner, må det ikke forringe servicen for de involverede borgere.

Drop indkøbet af nye kampfly

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Herning.

For flere år tilbage indgik alle partier fra SF til DF en aftale om indkøb af nye kampfly. Nu har regeringen så spillet ud med et forslag om indkøb af 27 kampfly til en indkøbspris i omegnen af 30 milliarder kr. Den samlede pris vil løbe op i ca. det dobbelte.
I den mellemliggende periode har debatten nærmest været ikke-eksisterende. Kun Alternativet og Enhedslisten har været kritiske over for indkøbet af nye kampfly.

Flygtningebørn i folkeskolen

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Umiddelbart efter at flygtninge- og indvandrerbørn kommer til Danmark, skal de starte i skolen.

Hvis de ikke kan tale og forstå sproget, kan de naturligvis ikke gå i en normalklase, hvor undervisningen foregår på dansk. I stedet placeres de i modtageklasser, og her undervises de af lærere med særlige faglige kompetencer i dansk som 2. sprog. Elever, der forstår og taler noget dansk, kan gå i en normalklasse, men de får så supplerende undervisning på hold.

Byggeri i naturperle ved Skærbæk

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Regeringen er gået til kamp mod "miljøtyranniet".

Vandløb skal omdannes til afvandingskanaler, og randzonerne skal sløjfes.

Regeringens kamp mod høje natur- og miljøstandarder er også rettet mod kyststrækninger, søer og vandløb. Nu skal der tjenes penge på byggeri nær strand- og vandkanten. Turismen og naturen bliver de store tabere ved byggeri inden for kystbeskyttelseslinien.

Forsvar for varmestuen i Bethaniagade

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Blå Kors har gennem mange år haft en varmestue i Bethaniagade i Herning midtby. Bygningerne og lokalerne er nedslidte og nu ønsker Blå Kors at nedrive de nuværende bygninger og opføre nye tidssvarende bygninger.

På varmestuen får mange hundrede udsatte borgere året rundt et nærende måltid mad, en god snak, lidt varme og kan for små penge leje en seng for natten.