Stigende huslejer og fakta

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Direktør Peter Juul, Jacobsen Group APS havde et debatindlæg i Herning Folkeblad d. 4. maj.

Han havde valgt overskriften "Boligreguleringsloven, Jacobsen Group og fakta".

Jacobsen Group ejer udlejningsboliger i Golfparken, Tolstedhaven, Herregårdsparken og Holmparken. I disse udlejningsområder har ejeren varslet eller gennemført store huslejestigninger. Peter Juul forsøger i sin artikel at retfærdiggøre disse huslejestigninger. Det slipper han ikke ret godt fra.

Usikker økonomisk gulerod skader mere end den gavner

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Folkeskolereformen fra 2013 blev indført med gyldne løfter om store fremskridt. Eleverne ville blive meget dygtigere, og effekterne af den negative sociale arv ville blive afgørende reduceret.

Mange flere timer på skoleskemaet, øgede karakterkrav, adgangskrav til erhvervsskolerne og inklusion af flere elever med særlige udfordringer i normalundervisningen skulle skabe forandringen.

Fremtiden for handicap- og psykiatriområdet i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Som bekendt har forligspartierne incl. Enhedslisten i Herning byråd besluttet at slette handicap- og psykiatriområdets (H&P) budgetgæld på i alt 13,4 mio. kr. Handleplanen for H&P virker og de organisatoriske, faglige og økonomiske indsatser tilpasses på hele området. Nu mangler social- og sundhedsudvalget så at få de særligt tunge enkeltsager analyseret og håndteret. I 2016 overskred disse sager budgettet med 4,4 mio. kr.

Særlig aktiv indsats på beskæftigelsesområdet

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning

Et centralt punkt i budgetforligsaftalen for 2017 drejer sig om aktiv beskæftigelsespolitik.

Forligspartierne opfordrer beskæftigelsesudvalget til at overveje nye investeringer på udvalgte beskæftigelsesområder for at forbedre beskæftigelsessituationen og styrke økonomien.

Boligreguleringsloven og aftalebrud

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning og Peter Villadsen, byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Herning.

Marius Kristensen, socialdemokratisk byrådskandidat, kalder sit indlæg i onsdagsavisen

"Boligreguleringsloven skal også gælde i Herning". Herlig overskrift, og vi deler helt og fuldt budskabet. Vi har i flere omgange bl.a. efter opfordring fra LLO og i fællesskab med socialdemokraterne forsøgt at rejse ønsket og diskussionen. Behovet for at få indført huslejereguleringsloven i Herning er stort for huslejen stiger alt for meget i dele af udlejningsbyggeriet.

Uvidenhed om Herning Kommunes boligstrategi

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

"Arvesølvet og det sociale ansvar" kalder Tommy Tønning, Socialdemokratiet, sin artikel i fredagsavisen. I artiklen følger han op med kritik af de øvrige byrådspartier og anklager bl. a. Enhedslisten for at være boligpolitisk og socialt uansvarlige. Han påstår endvidere, at byrådets boligstrategi vedtaget i sommeren 2016 medfører forringelser for borgerne i Herning. I samme artikel betror socialdemokraternes førstemand, at han deler boligpolitiske synspunkter med de konservative i Herning.