Folkeskolens dagsform

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Den særlige spænding, der altid er forbundet med skolestarten, er udløst. Eleverne er tilbage på skolerne, og deres store forventninger og smittende humør frembringer smil hos personale og forældre.

Lærere og pædagoger er fyldt med ny energi og vilje til at skabe trivsel og god undervisning for alle børnene. De er parate til at gøre en forskel. I fyrre år har jeg som skoleleder og lærer delt denne dejlig tid med børn, dygtige kolleger og imødekommende forældre. Skolestarten er også kendetegnet ved, at man uvilkårligt funderer over den lokale folkeskoles dagsform.

Røde fingeraftryk i en blå kommune

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

For fire år siden blev jeg valgt som Enhedslistens første medlem af Herning Byråd. Det har været fire travle og spændende år. Med front til valgkampen kan der være god grund til både at se bagud og især fremad. Jeg deltager på ca. 30 valgmøder og mange andre aktiviteter i denne valgkamp. På disse møder og via udsendelse og omdeling af materialer og flyers fortæller vi, hvad vi gerne vil arbejde for i de kommende fire år. I en særlig folder har vi opstillet en oversigt, der viser hvilke resultater vi alene eller sammen med andre har opnået i den blå kommune. Det er ikke småting og der er kun plads til at nævne nogle enkelte resultater i dette indlæg.

Unge iværksættere i Herning Kommune

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

En kommune i udvikling er afhængig af dygtige ansatte i såvel den private som offentlige sektor. Disse lønmodtagere har et godt arbejdsliv, men mange af dem har alligevel lyst til at starte deres egen virksomhed og blive deres egen chef. Det forstår man godt. Udfordringen er blot, at iværksætterlivet ofte i starten er præget af mange arbejdstimer og stor økonomisk og social utryghed. De mange arbejdstimer er de unge iværksættere parate til at yde, men utrygheden holder mange unge især 25 – 40-årige fra at starte for sig selv.

Bedre vilkår for børnepasning i Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har aftalt, at der i 2018 skal afsættes flere penge til børnepasning. Der bevilges yderligere 3 mio. kr. til en målrettet pulje, så den nu bliver på 4,2 mio. kr. Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Enhedslisten har stillet forslag om en forhøjelse af puljen. Blandt de fire partier er der forskellige opfattelser af, hvad pengene præcist skal bruges til. Nogle vægter en bred fordeling af pengene for at få et generelt kvalitetsløft. Enhedslisten ønsker pengene anvendt efter socialt betingede kriterier. Byrådets partier har aftalt, at den konkrete udmøntning skal aftales i 2018.

Mindre ulighed, bedre velfærd og grøn bæredygtighed.

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

I overskriften til dette debatindlæg opsummerer jeg Enhedslistens fireårige vision og politik for fremtidens Herning. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vi vil gøre denne vision til virkelighed.

Vi har opstillet nogle indsatsområder, som vi vil og byrådet bør satse på. Kort og kontant så foreslår vi, at Herning skal:

Inklusion på discountvilkår

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har aftalt, at inklusionen af udsatte børn i folkeskolen og børnepasningen skal analyseres og diskuteres i foråret 2018. Det er en vigtig beslutning. Der er nemlig noget galt med de vilkår inklusionen foregår på lige nu. Det er ikke bare noget jeg og Enhedslisten mener, men det fremhæves i næsten alle de budgetudtalelser byrådet netop har modtaget fra skoler og daginstitutioner. Skolerne påpeger, at inklusionen af børn med særligt tunge psykiske handicap kræver flere lærertimer, og at det halter netop nu. Lærerne skal også have mere og bedre efteruddannelse for at kunne løse opgaven.