Inklusion på discountvilkår

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har aftalt, at inklusionen af udsatte børn i folkeskolen og børnepasningen skal analyseres og diskuteres i foråret 2018. Det er en vigtig beslutning. Der er nemlig noget galt med de vilkår inklusionen foregår på lige nu. Det er ikke bare noget jeg og Enhedslisten mener, men det fremhæves i næsten alle de budgetudtalelser byrådet netop har modtaget fra skoler og daginstitutioner. Skolerne påpeger, at inklusionen af børn med særligt tunge psykiske handicap kræver flere lærertimer, og at det halter netop nu. Lærerne skal også have mere og bedre efteruddannelse for at kunne løse opgaven.

Solide fingeraftryk på Herning Kommunens budget 2018

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Enhedslisten har sat solide fingeraftryk på Hernings 2018-budget.

Vi er særligt tilfredse med, at det er aftalt:

Lærerkonflikten - igen

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem og kontaktperson i Enhedslisten Herning.

Vi vidste det godt, men alle involverede benægtede. Men nu har SFs tidligere formand og Erhvervsminister i den daværende SRSF-regering, Annette Vilhelmsen bekræftet det.
Lockouten af lærerne i 2013 og det efterfølgende regeringsindgreb var planlagt og aftalt mellem regeringen og KL endnu inden forhandlingerne startede. Lærerne skulle bankes på plads for at finansiere folkeskolereformen. Heldagsskolen skulle betales af kortere forberedelsestid og ringere arbejdsvilkår for lærerne.

Hvordan går det med ungdomsledigheden?

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Ungdomsledigheden i Herning Kommune er netop nu på ca. 11 % af de unge 16 - 25-årige mod over 13% i 2013. De unge ledige i Herning er uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Sagt med andre ord så er det meget vanskeligt at få alle unge i gang. Vi ved meget om, hvad årsagerne til den høje ungdomsledighed er, og vi bestræber os på at få flere unge i gang, men efter min opfattelse kunne der gøres mere.

Ud i det grønne Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Sommer, ferie og ud i det grønne. Det er det, de fleste herningensere glæder sig til i den kommende tid. Også byrådet er på vej på ferie. På det seneste byrådsmøde inden ferien var diskussionerne præget af den grønne dagsorden. Drøftelserne tog udgangspunkt i "Grønt overblik 2016" og forslaget til ny Kommuneplan 2017-28. Herning Kommune kan fremvise et pænt grønt regnskab for 2016, og gode historier der kan fortælles om naturen og dens tilstand i området.

God debat om dagtilbud i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Herning Kommune har sat en del gode aktiviteter i gang for, at børnene kan trives og udvikle sig i daginstitutionerne og dagplejen. Det er selvfølgelig godt, men situationen er desværre den, at kvaliteten generelt ikke er god nok. Der er ganske enkelt for lidt pædagogisk uddannet personale sammen med børnene på for mange tidspunkter i ugens løb. Det kan man ikke kompencere for med nok så mange koncepter og metodespring.