Handling bag ordene om erhvervsuddannelserne

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Netavisen Altinget refererer 30. oktober borgmester Lars Krarup for at sige, at stoltheden skal tilbage på erhvervsuddannelserne, og at ingen fag er vigtigere end andre.Det er da sund fornuft. Der er i den grad behov for, at der er flere unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. De unge skal have en uddannelse og virksomhederne er på vej mod arbejdskraftsmangel, så de har en kæmpeinteresse i sagen.

Det andet Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, kontaktperson for enhedslisten og opstillet til byrådet i Herning.

I de seneste år er der sket en række markante forringelser af det sociale sikkerhedsnet. Det rammer arbejdsløse og langtidssygemeldte hårdt. Skiftende folketingsflertal har ændret dagpengesystemet, så tusinder bliver smidt ud hvert år. Sygedagpengene og kontant- og uddannelsesydelserne er forringet. Det er blevet meget sværere at få tildelt førtidspension. Uligheden er øget dramatisk, og 10-12 procent af kommunens borgere lever i et andet Herning uden den velfærd, som middelklassen og de rige har.

Giv natur og miljø en stemme på valgdagen

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Miljøkamp Klima og miljø er under pres globalt, nationalt og lokalt. Isen smelter, stormene hærger og jorden har åndenød.Naturen bliver mange steder mindre mangfoldig, og fødevareproduktionen har ikke tilstrækkelig kvalitet. Plast og kemikalier spredes i stadigt større mængder, og vejret bliver mere og mere vildt. Det går ikke, og udviklingen skal vendes. Vi er godt i gang, men der skal meget mere tempo på.

Huslejestigninger og boligregulering

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Anders Petersen, kandidat ved byrådsvalget i Herning for Enhedslisten.

Hvorfor skal nogle tjene i overflod på andres behov for en bolig?

Det spørger mange herningensere sig selv og hinanden om i denne tid.

Baggrunden er de store huslejestigninger, der er varslet eller gennemført i store dele af det private udlejningsbyggeri i Herning. Stigninger i Holmparken og Golfparken er de mest skræmmende, men absolut ikke de eneste. Det er det såkaldt frie marked, der regulerer huslejerne i dette lejebyggeri.

Folkeskolen skal have opbakning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, kontaktperson for enhedslisten og opstillet til byrådet i Herning.

Der er ingen tvivl om, at lærere, forældre og elever i folkeskolen i Herning yder en kæmpe indsats for at få skolen til at lykkes med dens opgaver. Og derfor har vi også al mulig grund til at være stolte af vores folkeskole i Herning.

Men det ændrer ikke på, at de forringelser, som skolereformen og lovindgrebet i 2013 medførte, gør at der er et kæmpebehov for forbedringer og justeringer.

Eleverne klager over lange skoledage. Forældre og lærere klager over for få midler til inklusionsindsatsen. Lærerne - og undervisningen - lider under mangel på forberedelsestid. Topstyring og kontrol bliver stadig mere dominerende i forholdet mellem skolen og rådhuset.