Udtalelse vedr. finanslovsaftalen 2013

Herning, Ikast – Brande - afdelingen har afholdt medlemsmøde d. 12.11.12 og et flertal af de fremmødte har besluttet at udtale følgende:

Vi har fortsat fuld tillid til partiets hovedbestyrelse og folketingsgruppe og har stor respekt for den indsats, der er ydet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Vi er ikke af den opfattelse, at indgåelse af finanslovsaftalen er et brud på en årsmødeudtalelse fra 2010.

Enhedslisten kan også se ind i fremtiden

Læserbrev bragt 7.11.2012 i Ikast Avis af Kasper Pauli Pedersen, bestyrelsesmedlem & byrådskandidat til Ikast-Brande Kommune 

Som en del af projekt "Mental frikommune", hvor Ikast-Brande har indgået et samarbejde med kunstner duoen Wooloo, har disse som et af deres værker oprettet et såkaldt spirituelt råd. Et råd der består af tre clairvoyante, som ifølge borgmesteren skal være med til møder med borgere, medarbejdere og muligvis politikere. Målet er at spare penge på velfærden i kommunen og med samarbejdet med Wooloo, som honoreres med 100.000 kr., bliver der desværre ekstra brug for det.

Smalt men fornuftigt budgetforlig i Herning

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Kandidat til byrådsvalget november 2013  for Enhedslisten, Herning 

Jamen, så blev der jo indgået en budgetaftale for 2013 med tilslutning fra alle byrådets medlemmer.

Det er en meget smal budgetramme, der er forhandlet inden for, og på den baggrund er det en ret god budgetaftale. Og så er det selvfølgelig et afgørende plus, at Herning Kommunes budget 2013 ikke er præget af store nedskæringer på serviceniveauet.

Vi skal gøre vores bedste

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad den 2.10.2012 af Jørn Vedel Eriksen, folketingskandidat for Enhedslisten, Herning Syd

Et år efter Helle Thorning – regeringens tiltræden står Enhedslisten i en markant anden situation end tidligere. 

SF er optaget af et formandsopgør, og Socialdemokraterne virker stivnet i Vesteragers politiske favntagDet opleves, som om de to partier er helt fastlåst af regeringsgrundlaget, der binder dem til en borgerlig økonomisk politik. De kan ikke og vil tilsyneladende ikke løsrive sig fra det forgangne års fejltagelser, selv om meningsmålingerne egentlig burde være advarsel nok.

Kom nu Helle

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad den 2.10.2012 af bestyrelsesmedlem Peter Engsted

I dag starter et nyt folketingsår efter sommerpausen. Folketingets vigtigste arbejdsopgave det næste
par måneder bliver vedtagelsen af finansloven for 2013.

Som regeringsleder er det Helle Thornings ansvar at lande finansloven. Hun har tre muligheder:

Kommentar til budgetforliget i Ikast-Brande Kommune fra Enhedslisten

Læserbrev bragt 26.09.2012 i Ikast Avis af Kasper Pauli Pedersen, bestyrelsesmedlem & byrådskandidat til Ikast-Brande Kommune 

På trods af et knapt så sort perspektiv for kommunens budget i det kommende år, som man kunne frygte, er udsigten til besparelser over hele linjen dog klar, og vil særligt ramme i årene fremover. Det er yderst kritisabelt, at de midler der igennem sidste års finanslovsforhandlinger imellem regeringen og Enhedslisten, der udmøntede sig i 500 millioner kroner til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, hvoraf Ikast-Brandes andel tegner sig for lige under 4 millioner, ikke bruges på området.