Vi vælger velfærdssamfundet

Læserbrev bragt i  Herning Folkeblad den 19. februar 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

Det danske samfund står ved en skillevej.

Foretrækker vi en samfundsmodel, hvor uligheden bliver markant større og hvor den offentlige velfærd bliver indskrænket markant, eller vil vi bevare de fælles velfærdsgoder, det effektive arbejdsmarked og det sociale sikkerhedsnet? 

Diskussionen kører for fuld styrke i medierne, på arbejdspladserne og i det politiske system.

Ret til tryghed – Ret til arbejde

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad den 2.2.2013 af bestyrelsesmedlem Peter Engsted

Nedtællingen er i gang. I 2013 mister tusindvis af danskere deres dagpenge. Ved finanslovsforhandlingerne lykkedes det Enhedslisten at sikre et pusterum på et halvt år, hvor ingen arbejdsløse kommer til at miste hele deres forsørgelse.
Men det pusterum rækker kun til den 1. juli. Herefter står mange danskere helt uden indtægt, hvis der ikke gøres noget. Ikke fordi de ikke vil arbejde, men fordi der ikke er arbejdspladser nok. Det er mennesker, som i årevis har passet deres job og betalt skat til fællesskabet. Nu har de brug for fællesskabets hjælp, men de møder en lukket dør. Det kan vi ikke være bekendt.

Titanic søsættes i folkeskolen

Artikkel indsendt til Folkeskolen.dk, Modkraft.dk og diverse andre medier af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

Det gode skib Titanic udgjorde som bekendt tidens bedste bud på en velfærdsløsning til søs.

Godt nok var forholdene noget bedre for passagererne end personalet om bord, men skibet var på trods af det et stort fremskridt teknologisk og velfærdsmæssigt. Det var ikke skibsbyggernes skyld, at skibet alligevel gik ned på sin jomfrurejse. Det skyldes, at rederiejerne og politikerne ignorerede de faktiske forhold for den daglige sejlads.

Godt nytår i krisens tegn

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

Ved indgangen til 2012 spåede mange politiske kommentatorer og såkaldt økonomiske eksperter, at nu var det værste overstået, og væksten var på vej op, og der ville komme gang i økonomien. Et stort flertal i Folketinget fulgte trop og lovede nye tider. Forudsigelserne har som bekendt slået helt fejl, og krisen fortsætter ind i 2013 og så langt frem, vi kan se.

Konsekvenserne af den fortsatte krise er mærkbare for store dele af danskerne.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande:

Mandag d. 21. januar 2013 kl. 17.00 – 21.00 hos Metal , Nexøvej 4 i Herning.

 

Emneord:

Enhedslisten og folkeskolereformen

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad den 12.12.2012 af bestyrelsesmedlemmerne Peter Engsted og Finn Nielsen

Folkeskolereformen, som regeringen har fremsat, indeholder flere gode elementer:
Der er helt sikkert behov for flere timer til skoleeleverne. Flere ugentlige timer vil give mulighed for mere kreativ og praktisk aktivitet i løbet af skoledagen. Der er solid dokumentation for, at det virker fremmende på indlæringen.
Flere timer i skolen vil også gøre det muligt at begrænse eller måske helt fjerne hjemmearbejdet, i og med at lektierne kan ordnes i skolen i lektiecafeen.

Emneord: