Jørn Vedel Eriksens tale 1. maj i Herning

Ja, så er det min tur til at sige lidt her på 1. maj. Også for mig er 1. maj en festdag præget af en fed stemning og stolthed over at man i mere end 100 år har fejret arbejderbevægelsens kampe og solidaritet.

Her i byen har vi arrangeret 1. – maj – møder i 70 og 80erne med SF, VS og DKP. Senere i 80erne og de tidlige 90ere var LO og FTF gået sammen. Det var helt optimalt, og vi kan se tilbage med glæde på, at vi her i Venstres højborg Herning fortsat har kunnet vise, at venstrefløjen vil et andet Danmark end det markedsstyrede ulighedssamfund, der hersker i dagens Danmark og Europa.

Udtalelse om demokrati fra Enhedslistens årsmøde

Sommeren 2012 blev præget af en debat om Enhedslisten og de ændringer af samfundet partiet arbejder for i Danmark, hvor der i medierne blev stillet spørgsmålstegn ved Enhedslistens forhold til demokratiske frihedsrettigheder.

Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville indskrænke demokratiske rettigheder. Enhedslisten arbejder for et brud med kapitalismen og skabelsen af et mere demokratisk, socialistisk samfund.

1. maj i Herning

Hermed indbydelse til at deltage i 1. maj i Herning

Spidskandidater til regionsrådsvalget

enhedslisten de rød/grønne
Region Midtjylland

Enhedslisten i region Midtjyllands har på en ekstraordinær generalforsamling valgt spidskandidater til regionsrådsvalget i november. Henrik Qvist, der tidligere har repræsenteret Enhedslisten i regionsrådet er listens topkandidat.

Enhedslisten støtter lærerne i kampen for en god overenskomst og arbejdstidsaftale

Repræsentanter for Enhedslisten i Region Midt forsamlet til møde i Silkeborg søndag d. 14. april 2013 har vedtaget denne udtalelse til støtte for lærerne, der er lockoutet af KL.

2. april lockoutes lærerne på skoler over hele landet. Det sker, fordi Lærerne Centralorganisation og Kommunernes Landsforening / Finansministeriet ikke kan blive enige om rammerne for lærernes arbejdstid. Lockouten rammer ikke bare folkeskolelærerne, men også lærerne ved en lang række andre skoleformer.

Byrødderne må til computeren

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad den 2. april 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

I tirsdags trådte lock-outen af lærerne i kraft. Mere end 60.000 lærere og 600.000 elever er udelukket fra at komme i skole. Det er den største lock–out de offentlige arbejdsgivere nogensinde har iværksat. Hvordan er det dog kommet hertil?

Årsagen er, at Kommunernes Landsforening ultimativt vil af med lærernes arbejdstidsaftale helt og aldeles. Man kalder det normalisering, men det er fup, for KL tilbyder ikke lærerne de arbejdstidsforhold andre kommunalansatte har. Danmarks Lærerforening siger selvfølgelig Nej til at sætte kvaliteten i undervisningen over styr