Midtbyen skal give oplevelser for alle

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Gang på gang hører man byrådets partier forklare, at de vil arbejde for, at Herning bliver grøn og miljørigtig.

Problemet er blot, at når det drejer sig om Herning by, så er der rigtig langt mellem ord og handling. På byrådets møde i denne uge har byrådet besluttet at støtte en tæt bebyggelse på brandstationsgrunden og den resterende del af Kousgårds Plads ved DGI – huset. Der kommer en masse gode ungdomsboliger, men særligt grønt bliver det absolut ikke. Tilbage står så spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af Bethaniagades P – plads og området langs en del af Skolegade og Bethaniagade.

Emneord:

Biblioteket flytter, men hvorfor?

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Det er ganske vist. Centralbiblioteket bliver flyttet fra H. P. Hansensvej til Tinghuspladsen. Der er ingen tvivl om, at vi får et funktionsdygtigt bibliotek i Østergade. CC Contractor har som sædvanligt efter en fair og åben licitation vundet byggeopgaven. Fjernvarmeforbrugerne i den gamle Herning kommune er de generøse, men desværre ikke helt glade, donorer af de op mod 70 mio. kr. som flytningen alt i alt løber op i.

Emneord:

Dansk Folkepartis selvmål

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 16.08.2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Herning Folkeblad har i den seneste tid lagt spalter til en række barske debatindlæg fra repræsentanter for Dansk Folkeparti.

Der bliver ikke sparet på krudtet. Regionsborgmester Bent Hansen (S) beskyldes for ulovlig embedsførelse og DF – folkene hævder, at Bent Hansen (BH) har anvendt regionens skatteindtægter til ensidig partipolitisk reklame for sig selv og Socialdemokaterne.

Emneord:

Drop offentlighedsloven

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad den 18. maj 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

Justitsminister Morten Bødskov, regeringen, samt de konservative og Venstre vil ændre offentlighedsloven. Det har berettiget udløst et massivt pres på Bødskov fra bl. a. journalister, jurister, fagbevægelsen og Enhedslisten. Det er rigtig godt og nødvendigt, at mange vender sig mod specielt to af de forslag, der er fremlagt af Bødskov. Justitsministerens forslag til offentlighedslov vil nemlig gøre det lettere at skjule magtmisbrug og politiske skandaler for befolkningen.

30.000 kan miste dagpengene i 2013

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Talsmand for Enhedslisten Herning, Ikast – Brande 

Enhedslisten sikrede i forbindelse med finansloven dagpengemodtagerne et pusterum frem til 1. juli 2013.

Herefter venter kun den totale økonomiske og sociale afgrund for de tusindvis af dagpengemodtagere, hvis ikke regeringen ændrer dagpengereglerne.

Tiden er ved at løbe ud for op til 30.000 arbejdsløse, der modtager dagpenge.

Kære Lars Krarup

Læserbrev indsendt til Herning Folkeblad af bestyrelsesmedlemmerne Peter Engsted og Finn Nielsen

Kære Lars Krarup 
I Enhedslisten opfordrer vi dig til at skrotte det ensidige regeringsindgreb og indlede forhandlinger med Herningegnens Lærerforening om en arbejdstidsaftale, som sikrer kvaliteten i Hernings folkeskoler, og som sikrer ordentlige arbejdsforhold for lærerne.

For lidt over en måned siden startede KL en konflikt på skoleområdet ved at lockoute samtlige Danmarks overenskomstansatte lærere.