Arbejdsmiljøet i centrum

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Lauritsen, Kandidat nr. 4 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

Den 9. september deltog jeg i et inspirerende fyraftensmøde arrangeret af LO Herning – Ikast med overskriften: "Et godt arbejdsmiljø varer hele livet"

Hvad betyder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomhed? Hvordan kan vi medvirke til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på såvel offentlige som private arbejdspladser? Disse temaer blev behandlet af ledende overlæge Kurt Rasmussen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Emneord:

Ungdomsarbejdsløsheden i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Hvad er det absolutte hovedspørgsmål ved kommunevalget i Herning?

For Enhedslisten er der ingen tvivl. Det er ungdomsarbejdsløsheden i Herning. Den er steget under krisen med 12,5 procentpoint, og den er nu på chokerende 14.3 % (unge under uddannelse ikke medtaget). 752 unge var ledige på opgørelsestidspunktet. Det må og skal Herning ikke kunne leve med.

Emneord:

Samlet løft til midtbyen

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Interessen for indretningen af midtbyen er helt berettiget meget stor. Midtbyen har simpelthen behov for et samlet løft. Ingelis Sander (IS) fremhæver i lørdagsavisen de muligheder, der opstår, når sygehusområdet i løbet af de kommende 10 år frigives, og jeg og Enhedslisten har fremhævet de muligheder, der ligger i at nedlægge Bethaniagades P – plads med fokus på ændring af om området efter torvehals – tanken. Drømmen om en landsby midt i Herning har vi til fælles.

Emneord:

Enhedslistens ønsker til Herning Kommunens budget 2014

Herning Kommunes budget 2014.

Enhedslisten har følgende ønsker til Herning Kommunens budget 2014. Såfremt disse ønsker vil blive imødekommes i rimeligt omfang vil Enhedslisten anbefale budgettet.

Emneord:

Slut med social dumping i Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 14-09-2013 af Kurt Olesen, Kandidat nr. 3 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

Mange danske lønmodtagere går arbejdsløse, fordi enkelte arbejdsgivere ser en fidus i at importere underbetalt og uorganiseret arbejdskraft fra udlandet. Denne arbejdskraft presser de danske lønninger og arbejdsvilkår. Det gælder også på nogle offentlige anlægsprojekter. Danmark kan spare mange penge på at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft. Et misbrug, der udsætter det store antal af fornuftige arbejdsgivere for unfair konkurrence.

Emneord:

Et "knap-så-super-sygehus" i Gødstrup

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Lene Fruelund, Spidskandidat for Enhedslisten ved regionsvalget.

I 2008 blev det besluttet i regionsrådet her i regionen at bygge et fremtidssikret supersygehus i Gødstrup. Med den beslutning skulle alle vestjyske patienter være sikret en behandling af samme høje kvalitet som resten af befolkningen.

Her fem år efter er ambitionerne skrumpet, og man begynder at skære ned, før der er bygget op. Der er angiveligt ikke penge nok! Den sang har vi hørt mange gange de seneste år.