Mere velfærd til de ældre i Herning

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 12. oktober 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Jeg vil gerne på egne og Enhedslistens i Hernings vegne foreslå, at der i 2014 ansættes 43 hjemmehjælpere mere i Herning Kommune.

Sagen er, at samtidig med, at der er blevet flere ældre i de seneste 5 år, så er bevillingerne til ældreområdet reduceret. Det har betydet, at plejen til både hjemmeboende ældre og ældre i plejeboliger er blevet udhulet. Det kan hverken de ældre eller vi andre være tjent med.

Emneord:

Ny skole i Hammerum

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 8. oktober 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Igennem længere tid har debatten bølget om placeringen af en ny skole i Hammerum–Gjellerup–området. Det har dog været vanskeligt at få byrådspolitikerne til at udtale sig konkret. De vil gerne udskyde en stillingtagen til efter valget og henviser til et igangværende analysearbejde. Jeg mener at det er urimeligt, at man har udskudt dette analysearbejde til efter valget. Jeg mener, at borgerne har et berettiget krav på at få at vide, hvad de partier, der opstiller til kommunevalget, mener om sagen. Jeg vil hermed gerne give mit syn på sagen, idet jeg dog gerne vil understrege, at jeg i de kommende måneder er parat til at lytte til andres argumenter og blive klogere.

Emneord:

Folkeskolen og budgetforliget

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 3. oktober 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Byrådspartierne har indgået et forlig om Herning kommunes budget for 2014. Enhedslisten er ikke repræsenteret i byrådet. Derfor har vi ikke deltaget i budgetforhandlingerne. Efter min opfattelse er der mange gode elementer i forliget, men også nogle åbenlyse svagheder i forligsteksten. Her vil jeg nøjes med at kommentere folkeskoleafsnittet.

Min konklusion efter læsning af den del af forligsteksten, der vedrører folkeskolen, er klar. Budgetforliget sikrer ikke ordentlige vilkår for samarbejdet mellem folkeskolens lærere, forældre og skolelederne.

Emneord:

Ungdomsledigheden og budgetforliget

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 30. september 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Byrådets partier indgik i den forgangne uge et forlig om Herning kommunes budget for 2014. Enhedslisten er ikke repræsenteret i byrådet, derfor deltager vi ikke i budgetforhandlingerne og har ikke haft mulighed for at indgå i forliget. Efter Enhedslistens og min opfattelse er der gode elementer i forliget, men der er også nogle åbenlyse svagheder i forligsteksten. Her vil jeg nøjes med at kommentere forholdene omkring ungdomsarbejdsløsheden.

Emneord:

Uenighed i rød blok

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 24. september 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Herning Folkeblad har i flere omgange senest i fredagsavisen d. 20.09.13 omtalt den uenighed der vitterligt er i rød blok frem til kommunevalget i Herning. Der er sådan set ikke noget galt med artiklerne bortset fra et par faktuelle journalistiske sjuskefejl, men det er selvfølgelig set i Enhedslistens optik rigtig træls, at vi skal bruge tid på at diskutere uenigheder i rød blok her under valgkampen.

Sagen er, at Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ikke har kunnet nå frem til enighed om at indgå et valgteknisk samarbejde ved valget. Trods mange møder, fordelt over de seneste 3 måneder, bliver resultatet nu, at Socialdemokraterne ikke kommer med i en aftale.

Emneord:

Herning Byråd svigter lejerne

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 30. september 2013 af Kurt Olesen, Kandidat nr. 3 for Enhedslisten til KV13 i Herning. 

Kommunevalget i november har meget stor betydning for lejernes privatøkonomi og rettigheder.

Herning Byråd har desværre besluttet, at lejerne i det private boligbyggeri ikke skal have den bedst mulige beskyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser, ulige modernisering af de enkelte boliger i de enkelte i se mod urimeæligebebyggelser, samt generelt forfald af boligerne.

Emneord: