Fælles skole i Hammerum

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad 21. oktober 2013 af Jørn Vedel Eriksen, Spidskandidat for Enhedslisten til KV13 i Herning 

Under overskriften "Ny skole i Hammerum" har jeg her i avisen argumentret for, at der bygges en ny skole ved Hammerum - Hallen fælles for eleverne i Gjellerup, Hammerum, Kølkær og evt. Holtbjerg. (08.10.13)

Ernst B. Knudsen fra Gjellerup har kommenteret mit debatindlæg d. 11.10.13. Hans argumentation bygger på tal fra kommunens befolkningsprognose for de 6 - 16 - årige. Herved begår han en klassisk fejl, fordi han forveksler befolkningsprognosen med skolernes elevtal. Det går ikke, for der er altid faktuelt betydeligt færre elever på skolerne, end der er registret personer i befolkningsprognosen.

Emneord:

Skolereformen og lærerne

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Peter Engsted, Kandidat nr. 5 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

I Herning Folkeblad 02.10.2013 opridser Dorte West (DW) fra Venstre mange af de problemstillinger politikerne og skolerne står overfor med implementeringen af den ny skolelov til aug. 2014. Imidlertid gives der ikke mange konkrete bud på, hvordan problemerne skal løses.

En væsentlig forudsætning for en succesfuld implementering af skoleloven er et positivt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen, skolelederne og lærerne. Hverken i budgetforliget for skoleområdet, som Herning Byråd enstemmigt har vedtaget eller i DW's indlæg nævnes lærerne som en ligeværdig part i skolens udvikling.

Emneord:

Se, en hare!

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Casper Fryd Rækjær , Kandidat nr. 6 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

Sprøjtning, monokultur og mangel på vekseldrift. Det er væsentlige årsager til, at der bliver færre bier, at viben flytter, og at det efterhånden er lang tid siden, du så dine børnebørn jagte en sommerfugl på engen, pludselig skifte retning og udbryde: "Se, en hare!"

Emneord:

Hjælp til udsatte grupper

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Lauritsen, Kandidat nr. 4 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

På program 24syv hørte jeg Kirkens Korshærs leder Helle Christiansen fortælle om deres arbejde på landsplan. Jeg lagde især mærke til, at hun nævnte, at der gennem de sidste år var en markant tilgang af unge mellem 18 og 25 år. En bruger gruppe, som tidligere ikke kom på KK og vel at mærke ikke misbrugere.

Jeg blev nysgerrig efter at vide, om det også gælder for Herning Kommune og har derfor kontaktet Birthe Mygind Sørensen, leder af KK huset Fruehøjvej 33. Hun kunne bekræfte, at det forholder sig i Herning som på landsplan, at der gennem de sidste år har været en stigende tilgang af brugere mellem 18 og 25 år.

Emneord:

Børn i Herning snydes for bedre kvalitet

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Casper Fryd Rækjær , Kandidat nr. 6 for Enhedslisten til KV13 i Herning.

Fra 2013 og frem skal Herning Kommune bruge ekstra penge på at skabe bedre kvalitet i dagtilbuddene. Hvis det ikke sker, går vores børn glip af nødvendig voksenkontakt og opmærksomhed, større tryghed, og generelt bedre rammer i hverdagen.

I forbindelse med finansloven for 2012 aftalte Enhedslisten med regeringen at bruge 500 millioner kroner på at ansætte 1500 personer i daginstitutionerne fra 2013. Formålet blev siden ændret, men tallene er de samme: I Herning Kommune har vi fået 8 millioner til at styrke kvaliteten i vores dagtilbud.

Emneord: