Ikke et ord om bankskandalerne i nytårstalen

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds. Jakob Sølvhøj stiller op til Folketinget for Enhedslisten i Herning

Hvidvask blev kort før jul kåret til årets ord i 2018. Ordet har været på alles læber efter afsløringen af Danske Banks involvering i det, der ligner århundredets største hvidvaskningsskandale. Ord som skattely eller udbytteskandale kunne have været andre kandidater i et år, hvor den ene historie om bankernes svindel og fusk har afløst den anden.

Enhedslisten siger: Nej til budget 2019

På medlemsmøde i Enhedslisten Herning, Ikast-Brande den 17. december 2018 blev nedenstående udtalelse ènstemmigt vedtaget:
Enhedslisten Herning, Ikast-Brande ønsker at udtale følgende om Herning Kommunes budget 2019:

Vi støtter ikke den udflytningsplan fra Sønderagerskolen, som udstikkes i Herning Kommunes budget 2019:

BUDGETFORLIG 2019

 

Partierne i Herning byråd har indgået et forlig om budget 2019.
Her omtales nogle af de elementer i forliget som Enhedslisten er mest tilfredse med.

01. Der iværksættes på forslag fra os en markant aktiv beskæftigelsesindsats, der skal bringe mange flere unge 16-25-årige i arbejde.
Beskæftigelsesudvalget udvælger indsatser. Et evt. merafkast overføres til velfærdsområderne/primært handicap- og psykiatriområdet (side 8n forligsteksten).
Jobafklaring: førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Stop for meningsløse ressourceforløb.

MEDLEMSMØDE

Kære medlemmer
Der afholdes medlemsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 i Huset Nørregade 7 Herning

Til drøftelse

Aktuelle politiske temaer.
Når folketingsvalget kommer hvad gør vi så?
Vi skal have flere aktive nye medlemmer. Hvordan får vi det?
Enhedslistens strategi, når Socialdemokratiet og venstrefløjen har flertal i Folketinget. Hvad vedtog årsmødet?

Vi håber at se jer til mødet.

Bestyrelsen

Social tryghed for alle

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laaila Birkkjær Laurisen, opstillet til byrådet i Herning for Enhedslisten.

Enhedslisten har flere store mærkesager op til kommunalvalget. En af dem er »social tryghed for alle«. Nogle af dem, vi bekymrer os særligt for, er de handicappede, de psykisk syge, de socialt udsatte børn, voksne og ældre. Altså de svage i samfundet, dem, der har det sværest og dem, der samtidig har sværest ved at blive hørt. De kommunalt ansatte, der dagligt slider for at opfylde et rimelig behov hos disse grupper, har ligeledes svært ved at blive hørt. Men de kan alle regne med Enhedslisten.De nævnte områder har gennem de sidste mange år været udsat for omstruktureringer og besparelser. Brugerne er klemt og de professionelle er stærkt presset. Der er måske tid tilbage til den allermest nødvendige støtte, behandling og omsorg, men tid til det, der virkelig hjælper og bringer borgeren fremad mod et anstændigt og værdigt liv, er skåret væk. Selvom kommunen ikke alene er ansvarlig for resultatløse ressourceforløb, loftet over kontanthjælpen, uhensigtsmæssige fratagelser af sygedagpenge mm., kunne der i kommunen med den rette indstilling skabes mange ændringer indenfor lovens rammer.