Arbejdsløsheden og lønudviklingen hænger sammen

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning

Hvis man som faglært eller ufaglært arbejder går ind for, at kontanthjælpen eller dagpengeydelserne skal forringes, så saver man den gren over, som man selv sidder på. Når ydelserne til grupperne uden for arbejdsmarkedet forringes, så medfører det lavere lønudvikling for specielt de ufaglærte og lavest lønnede faglærte. Det viser den historiske udvikling på det danske arbejdsmarked. I Tyskland, hvor dagpengene og kontanthjælpen er presset helt i bund, har det medført, at knap fem millioner arbejdere ikke kan leve af deres løn, selv om de går på arbejde hver dag. Det skal man huske, når repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne og de blå partier går imod en forbedring af dagpengesystemet, samt lavere kontanthjælp og SU.

Kommunerne skal kunne gøre skoledagen kortere

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Kritikken af folkeskolereformens lange skoledage er blusset op igen. Tusindvis af børn er kommet hjem med skoleskemaer med meget lange skoledage, og mange forældre har protesteret. Reaktionen fra en række af de partier, der lagde stemmer til reformen, har forbløffende nok været, at det kommer bag på dem, at skoledagen er blevet så lang. Skoledagens forlængelse var jo et helt centralt element i folkeskolereformen, og det kan vel dårligt påstås, at problemet ikke har været rejst siden reformens ikrafttræden sidste år.

Afskaf aktivitetskravet – eller betal for det

Af Lea Maria Kielsholm, folketingskandidat for Enhedslisten i Herning Syd.

Lea Maria KielsholmLige adgang til sundhedsydelser uden brugerbetaling er én af velfærdssamfundets kerneopgaver. Men lige nu lider sygehusene og ældreplejen af underbemanding, overbelægning og stresset personale. Det kan vi ikke byde patienter, borgere og ansatte. Velfærden skal genoprettes, udvikles og investeres i – ikke afvikles og skæres ned på.

Emneord:

Enhedslisten er alternativet

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, Kandidat for Enhedslisten i Herning Nord

I valgkampen har der været masser af udspil og løfter. Inden du sætter dit kryds på torsdag, bør du bedømme partierne på, hvad de har gjort i de seneste fire år. Ud fra det kan du bedømme, om de vil leve op til din tillid i de kommende år.

Enhedslisten kan du trygt stole på.

Profit i børnehøjde

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Der kan tjenes gode penge på at drive private daginstitutioner, hvis man vil spare på normeringerne og de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det fik vi tydeligt illustreret, da TV2 med "Profit i børnehøjde" rundede sin udsendelsesrække om udsalget af vores velfærd af.

Grøn omstilling er vores ansvar

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Lea Maria Kielsholm, folketingskandidat for Enhedslisten i Herning Syd

Vi forbruger for meget og forkert. Det udpiner vores planet, og det skaber dårligere vilkår og muligheder for de kommende generationer. Det skal vi lave om på. Og det haster.

Klimaforandringer, forurening og tømning af naturens ressourcer – det er alt sammen resultat af de rige landes ensidige fokus på vækst. Vores verden forbruger hvert år, hvad det kræver halvanden planet at understøtte.