Kulden er kommet til Danmark

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning

2016 er startet med nogle iskolde dage. Det er godt det ikke er mig, der er tvunget til at bo i flygtningeteltlejren ved Thisted Bredning, eller et andet sted i Danmark.

Det er helt uacceptabelt, at nogen er tvunget til at bo i trange teltelejre i Danmark midt i den kolde vinter. Der er jo rig mulighed for, at alle kan komme indenfor i varmen med tag over hovedet.

Retssikkerheden skal forbedres for borgere med handicap

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Dagen inden nytår præsenterede DR-K os for Arnes, Karolines og Lones historie. Som børn fik de diagnosen åndssvag og blev spærret inde på en åndssvageanstalt på ubestemt tid. Udsendelsen om "De åndssvages historie" fortalte om et gigantisk samfundsmæssigt svigt over for borgere med udviklingshæmning. De var sat uden for samfundet og frataget de mest fundamentale rettigheder. En uretfærdighed, der må påminde os om forpligtelsen til at sikre, at borgere med handicap kan leve et værdigt liv med lige muligheder, sådan som det er fastlagt i FN's handicapkonvention.

Folkeskolereformen hænger på tilstrækkelig forberedelsestid

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning

For en måned siden (08.12.15) omtalte Herning Folkeblad en undersøgelse, som Herningegnens Lærerforening har gennemført vedr. lærernes arbejdsmiljø, tid til forberedelse af undervisningen, og samarbejdet mellem lærere og ledere om arbejdstilrettelæggelsen.

Overskriften på artiklen var "Lærere har ondt i arbejdslivet" (Jesper Wind). Det er et bedrøveligt budskab, der desværre bekræftes af undersøgelsens resultater.

Kortere skoledage - mere forberedelsestid

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

I et læserindlæg d.17. december sammenholder Brian Duus Nørgård timetallet i den danske folkeskole med timetallet i de finske skoler og beder Christiansborg politikere give deres bud på, om det absolut er antallet af undervisningstimer, der skaber dygtige børn. Det korte svar fra mig er nej.

Dansk Folkeparti svigter pensionisterne og de økonomisk svage

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Herning.

Dansk Folkeparti har været med til at indgå en finanslov, der som udgangspunkt indebærer minusvækst. Altså færre kroner til velfærd. At det så senere viser sig, at der bliver tale om en ganske svag vækst p.g.a. stigende udgifter til flygtninge, kommer ikke hverken pensionister eller andre pressede danskere til gode. Samtidig har de været med til at give rabat på grundskylden.

Tusindvis af pensionister skæres i boligydelse

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Havde Dansk Folkeparti troet, at det kunne lade sig gøre at snige forringelser på ældreområdet igennem uden at blive opdaget, så har de unægtelig taget fejl. De seneste dage har gjort det krystalklart, at DF sammen med regeringen er i færd med at gennemføre kraftige forringelser for en meget stor gruppe af landets pensionister.