Nørholm på Byrådsmøde den 17.december

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Laurisen, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.

Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm fra Regionen. Det blev vedtaget af
byrådet at give regionen besked på ønsket om overtagelse, dog uden stemmer fra
Borgerlisten, SF, S, DF og løsgænger J.V.Eriksen.
Det blev vedtaget efter en vanvittig diskussion på Byrådsmødet. Det var særdeles
pinligt at overvære, da der blev leveret både fordrejede facts og direkte usandheder.

Pinligt at være herningenser

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, medlem af enhedslisten.

I de her dage er det virkelig pinligt at være herningenser.
Det statslige »Institut for menneskerettigheder« har netop efter grundig undersøgelse udtalt, at opdelingen af Herningholmskolen i to skoledistrikter - et for alle beboere på Holtbjerg og et andet for alle de andre - er i strid med ligebehandlingsloven.
Det er pinligt, når en kommune administrerer i strid med gældende lovgivning.
Er det så noget, de »er kommet til« sådan helt uforvarende?
Nej! Alarmklokkerne ringede allerede under forhandlingerne om Budget 2019, som fastslog denne opdeling.
Alligevel fastholdt borgmesteren med støtte fra størstedelen af byrådssalen den tåbelige beslutning. Kun to socialdemokrater og en konservativ havde nosser nok til at stemme imod.

EN KATASTROFE KOMMER SJÆLDENT ALENE.

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Laurisen, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.


I Enhedslisten er vi er enige i Herning kommunes mål om at "alle børn og unge skal
være en del af fællesskabet" og "at her skaber vi venskaber". Vi er bare ikke enige i
den måde Herning kommune tror, det gøres på. Fællesskaber skabes ikke ved at
segregere en bestemt gruppe, så der bliver tale om dem og os. Og hvis man ønsker
at mødes og udvikle dansk sprog og værdier er vi nødvendigvis nødt til at være
sammen for at inspirere hinanden og udvikles sammen.

Enhedslistens forslag til minimumsnormeringer

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget  for Enhedslisten. 
Jakob Sølvhøj stiller op til Folketingsvalget for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Kun to af landets kommuner vil have nok personale i daginstitutionerne, hvis Enhedslisten kan samle flertal for vores forslag om minimumsnormeringer. Ingen af dem ligger i Midt- og Vestjylland. Tværtimod ligger de fleste kommuner her i den absolut lave ende, viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Bureau 2000 af normeringerne i samtlige landets kommuner.

Handicapområdet skal op på den politiske dagsorden

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget og handicapordfører for Enhedslisten. 
Jakob Sølvhøj stiller op til Folketingsvalget for Enhedslisten i Herning

Der skal sættes en ny dagsorden i dansk handicappolitik. Handicapområdet er gennem en årrække blevet ramt af store besparelser og strukturelle ændringer, der har forringet støtten og hjælpen til mange borgere. Samtidig vakler retssikkerheden, og mange får ikke den støtte, de har krav på efter lovgivningen. Ankestyrelsen omgjorde f.x. næsten halvdelen af alle kommunale afgørelser på børnehandicapområdet i 2018. Vi kan også se, at der er sket et markant fald i andelen af unge med handicap, der får en uddannelse. Det er skandaløst, og det skal ændres.