Bestyrelsesmøderne d. 05. og 12.09.2012

Journalistisk referat af bestyrelsesmøderne d. 05. og 12. september 2012.

Hjemmesiden er tilgængelig på nettet fra 01.10.12
http://www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk

Medlemmer og sympatisører inviteres på tur Til Christiansborg, landskontoret og arbejdermuseet torsdag d. 04.10.12, max. 300 kr. til transport. Mad & drikke for egen regning. Sidste frist for tilmelding er d. 24.09.12 til [email protected]

Medlemmerne opfordres til at tegne frivilligt lokalkontingent med henblik på at finansiere aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget i 2013. Ordningen administreres af landskontoret. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage.

Afdelingen vil løbende kommentere finanslovsforhandlingerne i de lokale medier.

Bestyrelsen har vedtaget de 5 prioriterede indsatsområder frem til udgangen 2013. Skal godkendes på medlemsmøde.

Bestyrelsen har på baggrund af lyttemøder og folkehøring vedtaget udtalelse til hovedbestyrelsen og folketingsgruppen med kommentarer og forslag vedr. finansloven 2013. (Se Forsiden her på hjemmesiden)

Facebook: Den personlige facebook - side nedlægges og erstattes af facebook page. Alle kan herefter gå på siden (man skal ikke godkendes som ven) og alle indlæg vil være personligt signerede. Der optages kun partipolitisk stof fra Enhedslisten.

Byrådsvalget 2013: udkast til aktivitetsplan forelægges medlemsmødet d. 24.09.12

Der udsendes snarest indbydelse til medlemsmødet 24. september

Sommerens debat om principprogrammet, opfølgning på årsmødebeslutningen. Sagen drøftes på medlemsmødet d. 24.09.12.

Kammeratlig hilsen Jørn 

Emneord: