Referat af bestyrelsesmøde 28.4.2014

Dato: 28. April 2014 19:00 - 22:00

Sted: Rådhuset, Herning

Med blandt andet rødt samarbejde, skolestruktur og andre kommunalpolitiske temaer.

01. Siden sidst:

 • Samarbejdet med LO, S, SF. Status.

Peter refererede fra møde med Knud Egon Poulsen (S) og Kirsten Kronborg (SF).

Vi har på det sidste mistet 4 medlemmer pga. kontingentrestance. På sidste bestyrelsesmøde før ferien brainstormer vi om tiltag for at øge antallet af medlemmer.

02. Økonomi:

Er stadig i bedring.

03. Nyt vedr. byrådsarbejdet

 • Skolestruktur (Møder om skolestruktur 24. – 25.04 med S, SF og S samt Sven Nørgaard, JV's møde med Lars Krarup den 30. april).
 • Budgetseminar.
 • Henvendelse fra Karin Bang om at alle væsentlige byrådsbeslutninger diskuteres af "alle".

Jørn redegjorde for forløbet af budgetseminaret og de knaster der er i budgettet.

Jørn gennemgik det papir, han havde udarbejdet om vores tilgang til arbejdet med skolestrukturen. Der var fuld tilslutning til papiret.

Som konsekvens af henvendelsen fra Karin vil vi åbne op for deltagelse i den kommunale baggrundsgruppe, men stadigvæk med den betingelse, at deltagelse i gruppen skal være kontinuerlig.

04. ÅM 2014.

 • Henvendelse til Herning Folkeblad

Peter fremlagde udkast til pressemeddelelse. Vedtaget med få ændringer. Sendes den 14. maj til Herning Folkeblad og P4 radio.

05. EU valget.

 • Gadeaktion lørdag, den 26. april. Skal vi på gaden igen?
 • Status på samarbejdet med EU-kritisk netværk
 • Skal vi selv rekvirere noget af Enhedslistens EU materiale? (Se bilag videresendt til jer 11.04.14)

Vi går på gågaden med vores egne samt Folkebevægelsens materialer:

 • 9. maj: Jørn
 • 17. maj: Erik
 • 23. og 24. maj: Jørn og Peter

Flere kan melde sig.

Peter udsender brev til alle medlemmer med opfordring til at deltage.

06. 1. maj

 • Henvendelse fra SF

Vi deltager i 3F's 1. maj arrangement i Birk fra kl. 9.00 – 13.00:

https://www.3f.dk/midtjylland/nye-og-kommende-aktiviteter/1,-d-,-maj-2014

07. Oprettelse af en stilling som regionssekretær. Støtter vi? (bilag kommer)

Der var enighed om ikke at deltage i finansiering af en regionssekretær. Vores penge vil være bedre givet ud på opkvalificering af baggrundsgruppen.

08. Medlemsmøde 13. maj

Dagsorden for medlemsmødet: Nyt fra ft og byråd (Lars og Jørn). Årsmødet. EU-valg.

09. Evt.

Revideret aktivitetsplan (nye datoer står med rødt og fed skrift):

 • 1. maj: https://www.3f.dk/midtjylland/nye-og-kommende-aktiviteter/1,-d-,-maj-2014
 • 05. maj 19.00: Baggrundsgruppemøde på rådhuset.
 • 06. maj 17.00: Byrådsmøde.
 • 13. maj 19.00: Medlemsmøde Huset No7 (lokale 2.06)
 • 16. – 18. maj: Årsmøde.
 • 19. maj kl. 19.00: Bestyrelsesmøde på rådhuset.
 • 25. maj: Afstemning til EU parlamentet.
 • 16. juni kl. 18.00. Bestyrelsesmøde i Huset No7 lokale 2.02. Første time: referat fra årsmødet. Alle medlemmer inviteres. Tilmelding. Sandwich.
 • 18. august kl. 19.00: Medlemsmøde om kommunale budgetter i Huset No7.
 • 21. august kl. 19.00: Bestyrelsesmøde på rådhuset

Hilsen Peter

Emneord: