Medlemsmøde 3.4.2014

Referat fra det vigtige medlemsmøde torsdag, den 3. april kl. 19.00 – 22.00 i Huset No7, mødelokale 2.06, Nørregade 7, Herning.

Laila og Kurt på vej til at tælle stemmerne efter den vigtige urafstemning

Laila og Kurt på vej til at tælle stemmerne efter den vigtige urafstemning

Referat

1. Kort nyt fra Folketinget. Lars Dohn. (15 min)

Lars havde meldt afbud pga. mødeaktivitet.

2. Kort nyt fra byrådet. Jørn Vedel. (15 min)

Jørn fortalte om byrådsarbejdet med udgangspunkt i byrådsmødet den 1. april. Hovedvægten var på skolestruktur, besparelser på handicap- og psykiatriområdet samt lærlingeklausuler.

Årsmødet

3. Præsentation af Jakob Sølvhøj, spidskandidat til folketingsvalget for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds.

Jakob Sølvhøj præsenterede sig selv og fortalte om arbejdet i HB bl.a. med principprogrammet og om og om Enhedslistens profil og prioriteringer i den nærmeste fremtid. Der skal senere tages stilling på regionsplan til, hvilke kredse Jakob opstilles i.

4. Urafstemning om placering på top 20 blandt Enhedslistens kandidater til næste folketingsvalg.

De opstillede kandidater blev debatteret og de 8 fremmødte afgav alle deres stemme. Kurt og Laila blev valgt som stemmetællere.

5. Debat om andre emner på årsmødet:

  • Afstemning om principprogrammet
  • Valg til hovedbestyrelsen
  • Andre emner i forbindelse med årsmødet, som deltagerne ønsker debatteret

Debat om forslagene til principprogram og om ændringsforslagene. Debat om de opstillede til HB.

6. Valg af to delegerede samt en suppleant til årsmødet.

Fredsvalg: Casper Fryd Rækjær og Peter Engsted blev valgt som delegerede.

Jørn Vedel som suppleant.

7. Evt.

Peter Engsted
kontaktperson Enhedslisten Herning

[email protected]

Emneord: