Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 10. december 2013 og 7. januar 2014

Referat af bestyrelsesmøder 10.december og 7. januar.

 1.  Siden sidst:
  • Vi harm meddelt landskontoret, at vi til en kommende valgkamp vil aftage: 200 A1 plakater, 100 A2 plakater, 3000 løbesedler og 20000 foldere.
  • Vi har fået henvendelse fra Jakob Sølvhøj, som gerne vil mødes med os i løbet af vinteren/foråret. Vi foreslår medlemsmødet den 10. april, hvor der også skal vælges delegerede til årsmødet og foretages urafstemning om opstilling til Folketinget. PE sender mail til Jakob.
  • Nyhedsbrev 1/2014 udkommer uge 2.
 2. Økonomi:
  • Vores udgifter til kommunalvalget løb alt i alt op i ca. 35000 kr. For at tilvejebringe dem har vi måttet optaget lån i partiet. Lånet er under afvikling.
   Fremover ser vores økonomiske situation noget lysere ud pga. stemmepenge fra kommunen og partiskat.
 3. Nyt vedr. byrådsarbejdet
  • Ved konstitueringen er JV blevet næstformand for beskæftigelsesudvalget og medlem af byplanudvalget. Vi er særdeles tilfredse med forløbet af konstitueringen.
  • Der nedsættes en baggrundsgruppe foreløbig bestående af de opstillede til kommunalvalget samt bestyrelsen. Der afholdes møde mandag forud for hvert byrådsmøde tirsdag.
  • JV skriver nyhedsbrev fra byrådet hver onsdag. Det kan læses på vores hjemmeside og på vores facebookside.
  • Vi har indgået en rammeaftale med LO-Herning, SF og Socialdemokraterne om samarbejde.
 4. Principprogram:
  • Bestyrelsen har deltaget i debatmøde om principprogrammet i Silkeborg med oplæg af Mikkel Warming og Jakob Lindblom.
  • Den 18. januar deltager en gruppe herfra i debatseminar om principprogrammet i Århus.
  • Den 21. januar er der medlemsmøde med orientering og debat om principprogrammet.
  • Den 9. marts er der delegeretkonference om principprogrammet. Vi sender 2 delegerede, som vælges på medlemsmødet den 18. februar.
 5. Ordinær generalforsamling:
  • Torsdag den 6. marts kl. 17 – 21 i Huset nr. 7, Nørregade, lokale 1.08.
  •  Fællesspisning ved JV.
  • Indkaldelse, dagsorden og beretning udarbejdes på bestyrelsesmøde den 30. januar på oplæg fra PE.
 6. Aktivitetsplan 1. halvår 2014:
  • 07. jan. 09.30: Bestyrelsesmøde ved FN
  • 18. jan.: Konference om principprogrammet i Århus.
  • 21. jan. 19.00: Medlemsmøde i Huset nr.7.
  • 27. jan. 19.00: Baggrundsgruppemøde på rådhuset.
  • 28. jan. 17.00: Byrådsmøde.
  • 30. jan. 09.30: Bestyrelsesmøde ved PE.
  • 18. feb. 19.00: Medlemsmøde, Huset nr.7 (valg af delegerede til delegeretkonference om PP)
  • 27. feb. 09.30: Bestyrelsesmøde ved JV.
  • 03. mar. 19.00: Baggrundsgruppemøde på rådhuset.
  • 04. mar. 17.00: Byrådsmøde.
  • 06. mar. 17.00: Ordinær generalforsamling med spisning i Huset nr.7.
  • 09. mar.: Delegeretkonference om principprogrammet.
  • 19. mar. 09.30: Bestyrelsesmøde ved PE.
  • 31. mar. 19.00: Baggrundsgruppemøde på rådhuset.
  • 01. apr. 17.00: Byrådsmøde.
  • 10. apr. 19.00: Medlemsmøde. (Bemærk ændret fra 22. april p.g.a. deadlines i forb. Med valg og PP diskussion). Valg af delegerede til årsmødet. Urafstemning om kandidater til folketinget)
  • 05. maj 19.00: Baggrundsgruppemøde på rådhuset.
  • 06. maj 17.00: Byrådsmøde.
  • 13. maj 19.00: Medlemsmøde Huset nr.7
  • 16. – 18. maj: Årsmøde.
  • 25. maj: Afstemning til EU parlamentet.

Efter generalforsamlingen vil der blive lagt flere bestyrelsesmøder ind i kalenderen.
JV er fraværende fra 1. – 8. december. FN er fraværende fra 3. – 26. feb. PE er fraværende fra 3. – 12. maj.

 1. Medlemsaktiviteter:
  • Planerne for 1. maj arrangement er endnu uklare, men PE reserverer Jacob Sølvhøj ved landskontoret?
  • Evt. møde med Preben Vilhelm uge 12?
  • Marie Lund Nielsen, som har været frivillig teaterarbejder i Palæstina kontaktes med henblik på et medlemsmøde i efteråret.
  • Nye medlemmer, som vi endnu ikke har været i kontakt med, tilbydes små intromøder over en kop kaffe med henblik på at få afklaret deres ønsker og forventninger til Enhedslisten Herning.
  • Medlemsmøde 21. januar: Nyt fra Folketinget. Nyt fra byrådet. Orientering om principprogramdiskussionen med udgangspunkt i Mikkel Warmings power point.
 2. Enhedslistens kursuskatalog:
  • Hvis medlemmer ønsker at deltage i kurser skal man ansøge bestyrelsen, før man kan regne med at få udgifter dækket.

PE